5.Sınıf Türkçe Terim Anlamlılık Konu Testi

10 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
“iklim, ada, deniz, göl, vadi” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Fen Bilimleri
B) Sosyal Bilgiler
C) Beden Eğitimi
D) Matematik
Soru 2
Aşağıdaki hangisi tıp ile ilgili bir terimdir?
A) narkoz
B) beste
C) sünnet
D) egzersiz
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sinema ile ilgili bir terimdir?
A) perde
B) matine
C) örtü
D) gölge
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi müzik terimidir?
A) artı
B) cıva
C) nota
D) plato
Soru 5
“ek-kök, kafiye, özne-yüklem” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Fen Bilimleri
B) Türkçe
C) Sosyal Bilgiler
D) Matematik
Soru 6
“kenar, köşe, artı, eşittir” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Türkçe
B) Sosyal Bilgiler
C) Fen Bilimleri
D) Matematik
Soru 7
Terimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Terim anlamı kesinlik bildirir.
B) Terimler her zaman gerçek anlamlı sözcüklerdir.
C) Bilim, sanat, meslek veya spor dallarının adları terim anlamlı değildir.
D) Terimler ek aldıklarında terim özelliğini kaybederler.
Soru 8
Aşağıdaki hangisi tıpla ilgili bir terimdir?
A) tevekkül
B) otopsi
C) takdir
D) tekbir
Soru 9
Aşağıdaki tümcelerinin hangisinde coğrafya ile ilgili bir terim kullanılmıştır?
A) Verilen cümlede sıfatları bulunuz.
B) Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar.
C) Doktorlar steteskopla kalbimizi dinleler.
D) Ekvator Dünya’mızı ikiye bölen sanal bir çizgidir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir?
A) kamera
B) perde
C) sahne
D) kostüm
Soru 11
“katı, sıvı, gaz, donma, erime” gibi terimler hangi derse aittir?
A) Beden Eğitimi
B) Matematik
C) Fen Bilimleri
D) Sosyal Bilgiler
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sporla ilgili bir terimdir?
A) araç
B) smaç
C) ağaç
D) kıraç