5.Sınıf Allah İnancı

TEBRİKLER.

5.Sınıf Allah İnancı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
A
İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
B
Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
C
Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
D
Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
A
İhlas
B
Tevhid
C
Hanif
D
Dua
Soru 3
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?
A
Dua etmek ibadetlerimiz arasında yer almaz.
B
İnsan istediği her zaman dua edebilir.
C
Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
D
Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.
Soru 4
Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?
A
İrdeleme
B
Ait olma
C
Sevme
D
İnanma
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
A
Rahim
B
Kadir
C
Semi
D
Basar
Soru 6
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
A
O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…
B
O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
C
Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.
D
Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Soru 7
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?
A
O Rahman’dır, Rahîm’dir.
B
Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.
C
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
D
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?
A
İhlas
B
İlah
C
İlim
D
İnfak
Soru 9
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
A
bilir
B
işitir
C
bağışlar
D
görür
Soru 10
Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?
A
Rahman
B
Semî
C
Samed
D
Alîm
Soru 11
Allah Kuranda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.
B
Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı evreni yönetmek daha kolay olurdu.
C
Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir.
D
Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir.
Soru 12
İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.” Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez.
B
Kâinat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah’a (c.c.) benzemez.
C
Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir.
D
Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan birçok varlık olabilir.
Soru 13
Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
A
Evreni yönetmek daha kolay olurdu.
B
Her birine düşen iş miktarı azalırdı.
C
Aralarında iş bölümü yaparlardı.
D
Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu.
Soru 14
Kuran da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Allah’a iman
B
Allah’ın yaratıcılığı
C
Allah’ın ilmi
D
Allah’ın birliği
Soru 15
Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
B
Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir.
C
Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
D
Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?
A
Rahman
B
Samed
C
Semi
D
Rahim
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?
A
Basar
B
İlim
C
Samed
D
Semi
Soru 18
Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah, bizi her an görmektedir.
B
En güzel isimler Allah’a aittir.
C
Allah, yoktan var edendir
D
Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
Soru 19
Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
A
Allah’ın yaratması süreklidir.
B
Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.
C
Allah her şeyin yaratıcısıdır.
D
Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
Soru 20
-Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
A
Allah’ın gücü her şeye yeter.
B
Allah doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
C
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
D
Her şeyi yaratan Allah’tır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön