5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir?  
A
Alaaddin Cami
B
Selimiye Cami
C
Sultanahmet Cami
D
Ortaköy Cami
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan bir tür değildir?    
A
Mani
B
Münacat
C
Gazel
D
Naat
Soru 3
Aşağıda verilen eser- yazar eşleştirmelerinden hangisinde yanlıştır?    
A
Mevlid - Süleyman Çelebi
B
Mesnevi - Mevlana Celaleddin Rumi
C
Makalât - Hoca Ahmet Yesevi
D
Divan - Yunus Emre
Soru 4
Örf ve adetler ile ilgili aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır?    
A
Bireysel farklılıklar görülür.
B
Kanuni bağlayıcılıkları vardır.
C
Oluşumlarında dinin de etkisi görülür.
D
Dinin özüne ters olmamalıdır.
Soru 5
Aşağıdaki yapılardan hangisi caminin ezan ve salanın okunduğu ince ve uzun bölümüdür?  
A
Minber
B
Mihrap
C
Kürsü
D
Minare
Soru 6
Aşağıdaki yapılardan hangisi Hz Süleyman tarafından yapılmıştır?  
A
Selimiye Camii
B
Süleymaniye Camii
C
Mescid-i Nebi
D
Mescid-i Aksa
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da İslamiyetin Türkler arasında yayılmasını sağlamıştır?  
A
Yunus Emre
B
Hoca Ahmet Yesevî
C
Hacı Bayram Veli
D
Hacı Bektaş Veli
Soru 8
Nisa suresi, 63. Ayet:- …Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. – ayetine aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygundur?    
A
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B
Dilin kemiği yok.
C
Bülbülün çektiği dil belasıdır.
D
Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
Soru 9
Caminin dışında kalan birisi hangi bölümünü göremez?    
A
Minber
B
Şadırvan
C
Kubbe
D
Minare
Soru 10
Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir.
B
Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir.
C
Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir.
D
Rüzgârın emrine verildiği peygamberdir.
Soru 11
İslam dininde temizliğe verilen önem nedeniyle ortaya çıkan yapılar hangisidir?    
A
Çeşme, şadırvan
B
Cami, imarethane
C
Köprü, medrese
D
Türbe, şifahane
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden biridir?    
A
Şadırvan
B
Kubbe
C
Mihrap
D
Şerefe
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir?    
A
Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak
B
Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak
C
Bayram ziyaretleri yapmak
D
Aşure pişirip herkese dağıtmak
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi mimaride İslami anlayışın yansımalarından birisi değildir?    
A
Eserlerinde yaşadıkları coğrafyanın izlerine rastlanmaz.
B
Camiyi merkeze alan bir şehir planı geliştirmişlerdir.
C
Caminin çevresinde insanların faydalanacakları yapılar inşa etmişlerdir.
D
Şadırvanlar temizlik ilkesinin mimariye yansımasının ürünüdür.
Soru 15
İslam dininde aşağıdaki sanat dallarından hangisi görülmez?    
A
Hat
B
Heykelcilik
C
Mimari
D
Musiki
Soru 16
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Mevlana Celaleddin Rumi-Mesnevi
B
Süleyman Çelebi-Mevlid
C
Yunus Emre-Divan
D
Yunus Emre-Mesnevi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi camilerin etrafında oluşturulan insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal tesislerden birisi değildir?    
A
Aşevi
B
Kervansaray
C
Çeşme
D
Medrese
Soru 18
Aşağıda dinî musiki ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?    
A
Cami musikisi, herhangi bir müzik aleti kullanılmaksızın, sadece insan sesiyle icra edilir.
B
Mevlit, salavat ve tekbir sadece camilerde okunan musiki eserleridir.
C
Önemli sanatkârların katkılarıyla bugünkü zenginliğini kazanmıştır.
D
Ezan ve kamet dini musikinin en önemli türlerindendir.
Soru 19
Camilerin fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki durumlarından hangileri doğru değildir?    
A
Çevredeki insanları bir araya getirir.
B
Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.
C
Toplumu farklı sınıflara ayırır.
D
Birlikte ibadet etme imkânı verir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle gelişen örf ve adetlerimizden birisi değildir?    
A
Hz. Peygamberin adı anıldığında salavat getirilmesi
B
Hacdan dönenlerin hediye olarak zemzem getirmesi
C
Erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün görülmesi
D
Bebeklerin bir kulağına ezan diğerine kamet okunması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön