5. Sınıf Matematik Birim Kesirler

TEBRİKLER.

5. Sınıf Matematik Birim Kesirler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?  
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız II
Soru 2
Yandaki sayı doğrusunda ok işareti ile gösterilen yere aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılmalıdır?
A
1/8
B
8/8
C
8/1
D
1/1
Soru 3
Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi diğerlerinden büyüktür?
A
C
B
B
C
D
D
A
Soru 4
Payı 1 olan kesirlere ne ad verilir?
A
Bileşik kesir
B
Birli kesir
C
Tam sayılı kesir
D
Birim kesir
Soru 5
Yukarıdaki şeklin ifade ettiği kesirle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A
Payı 1’dir.
B
Paydası 4’tür.
C
Birim kesirdir.
D
Beşte bir kesridir.
Soru 6
Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha küçüktür?
A
C
B
B
C
A
D
D
Soru 7
Yukarıdaki şekli ifade eden kesir hangisidir?
A
1/4
B
5/1
C
2/5
D
1/5
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
A
D
B
B
C
A
D
C
Soru 9
Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?  
A
I ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi birim kesir değildir?
A
D
B
B
C
C
D
A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön