5.Sınıf Matematik Çokgenler

TEBRİKLER.

5.Sınıf Matematik Çokgenler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yukarıdaki şekle göre hangi çokgenin kenar sayısı diğerlerinden fazladır?
A
B
B
D
C
C
D
A
Soru 2
Yukarıdaki şekillerle ilgili hangi ifade yanlıştır?
A
3 Çokgen değildir. Çünkü köşeleri eşit değildir.
B
2 Çokgen değildir. Çünkü kapalı şekil değil.
C
5 Çokgen olamaz. Çünkü her kenarı doğru parçası değil.
D
4 Çokgen değildir. Çünkü her kenarı doğru parçası değil.
Soru 3
Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne ad verilir?
A
Üçgen
B
Düzgün çokgen
C
Dörtgen
D
Çokgen
Soru 4
Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgen oluşturmaz?
A
ABD
B
ABC
C
CÇD
D
DEB
Soru 5
Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir?
A
2
B
3
C
5
D
4
Soru 6
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen oluşturmaz?
A
7
B
5
C
6
D
4
Soru 7
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir?
A
İkizkenar üçgen
B
Çeşitkenar üçgen
C
Eşkenar üçgen
D
İkizkenar dik üçgen
Soru 8
Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgendir?
A
CÇE
B
BCÇ
C
ABC
D
ABD
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?
A
Eşkenar üçgen
B
Kare
C
Düzgün beşgen
D
İkizkenar üçgen
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Çokgenlerin iç açıları toplamı 360° dir.
B
Düzgün çokgenlerin bütün kenarları birbirine eşittir.
C
Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108° dir.
D
Düzgün çokgenlerin iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
Soru 11
Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?
A
Düzgün beşgen
B
Kare
C
Dikdörtgen
D
Düzgün altıgen
Soru 12
Yukarıdaki şekillere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ç çokgen değildir. Çünkü hem köşesi hem de kenarı yoktur.
B
A, B ve D birer çokgendir.
C
D çokgen değildir. Çünkü kenar ve köşeleri eşit değildir.
D
C çokgen değildir. Çünkü bir kenarı doğru parçası değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön