5. Sınıf Matematik Dörtgenler Testi

TEBRİKLER.

5. Sınıf Matematik Dörtgenler Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi PRST yamuğunun köşegenlerinden birisidir?      
A
ITPI
B
IPSI
C
ITSI
D
IPRI
Soru 2

Yandaki dörtgenle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
IJI=III ve IJGI = IIHI
B
IJHI köşegeni IIGI köşegeninden uzundur.
C
G ve I açıları dar açıdır.
D
J açısı H açısına eşittir.
Soru 3

Yandaki dörtgenle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Köşegenleri IPSI ve ITRI’dir.
B
ITSI//IPRI ve ITPI//ISRI
C
T ve S açıları geniş açıdır.
D
İç açılarının toplamı 360 derecedir.
Soru 4

ABCD eşkenar dörtgeninde D açısının ölçüsü kaç derecedir?    
A
156
B
126
C
164
D
148
Soru 5
Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları eşit, tüm iç açılarının ölçüsü 90° dir?    
A
Eşkenar dörtgen
B
Paralelkenar
C
Dikdörtgen
D
Yamuk
Soru 6

Yandaki dörtgende D açısı kaç derecedir?  
A
150
B
140
C
160
D
130
Soru 7

Yandaki dörtgenle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?      
A
IABI=IDC= 5 birim
B
DCI=IADI, IBCI=IABI
C
IBCI=IADI= 3 birim
D
Bütün açıları 90 derecedir.
Soru 8

Yandaki dörtgenle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
İç açılarının toplamı 360 derecedir.
B
Bütün kenarları eşit uzunluktadır.
C
IMNI//IKLI ve IMLI//IMKI
D
Köşegenleri birbirine eşittir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tüm kenarları birbirine eşit ve karşılıklı kenar çiftleri paralel olan dörtgene verilen addır?    
A
Dikdörtgen
B
Yamuk
C
Eşkenar dörtgen
D
Paralelkenar
Soru 10
Karşılıklı kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu dörtgen hangisidir?  
A
Eşkenar dörtgen
B
Yamuk
C
Paralelkenar
D
Dikdörtgen
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi KLMN dörtgeninin köşegenlerinden birisidir?
A
IKLI
B
ILMI
C
IMNI
D
IKLI
Soru 12

Yandaki dörtgende C açısı kaç derecedir?    
A
130
B
140
C
160
D
150
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön