6.Sınıf Sosyal Bilgiler Telif Ve Patent Hakkı Konu Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Yapılan bir buluşun veya bu buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren, patent kurumu tarafından verilen belge hangisidir?
A) Barkod
B) Patent
C) Telif Hakkı
D) Bandrol
Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Patenti alınan ürün orjinal olmak zorunda değildir.
B) Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır.
C) Basılı yayınların orijinalliğini kanıtlayan etikete “bandrol” denir.
D) Bandrolsüz kitap, CD, kaset. alırsak eser sahiplerinin emeklerine saygısızlık yapmış oluruz.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi orijinal bir eserin kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır?
A) Telif Hakkı
B) Bandrol
C) Barkod
D) Patent
Soru 4
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Telif hakkı “C” ile gösterilir.
B) Patenti alınan ürün orijinal olmak zorundadır.
C) WIPO dünyada fikrî mülkiyetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
D) Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayısı azdır.
Soru 5
Telif hakkı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Telif hakkı genellikle belirli bir süreliğine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınır.
B) Koruma süresinin bitmesiyle eser sahibine tanınan mali haklar sona erer.
C) Telif hakkının sembolü çember içinde “C” harfidir. Bu sembol, üzerinde bulunduğu ürünü ortaya koyan kişinin telif haklarının korunduğunu belirtir.
D) Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden sonra 10 yıldır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi basılı yayınların orjinalliğini kanıtlayan etikete denir?
A) Bandrol
B) Telif Hakkı
C) Patent
D) Barkod
Soru 7
Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesine ne denir?
A) Patent
B) Barkod
C) Telif Hakkı
D) Bandrol
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren belgedir?
A) Bandrol
B) Telif Hakkı
C) Barkod
D) Patent
Soru 9
Yapılan bir buluşun veya bu buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren, patent kurumu tarafından verilen belgeye patent denir. Patent hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan başkası izinsiz kullanamaz.
B) Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge ve unvandır.
C) Patent belgesi sayesinde buluşun başka kişi ve kurumlar tarafından kullanılması engellenmektedir.
D) Patent belgesinin geçerlilik süresi en fazla 70 yıldır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi satılan her türlü mal ve eşyanın fiyatını belirleyen işarettir?
A) Patent
B) Bandrol
C) Barkod
D) Telif Hakkı