6.Sınıf Türkçe 1.Tema Değerlendirme Testi

3 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz. Nurullah ATAÇ Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?
A) Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
B) Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
C) Kitap en iyi dosttur.
D) İyi bir sırdaş olmak için kitap okumalısın.
Soru 2
Yukarıdaki paragrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A) Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
B) Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadı r.
C) Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmı ştır.
D) İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.
Soru 3
Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A) Zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
B) Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
C) Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
D) Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer verilmiştir.
Soru 4
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B) Bir yer düşünüyorum yemyeşil.
C) Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
D) Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
Soru 5
Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadetğ” derken bunu anlatmıyor mu? Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?
A) Karşılaştırma
B) Örnekleme
C) Benzetme
D) Tanık gösterme
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?
A) Elbisenin rengi iyice açıldı.
B) Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
C) Ağaçta bir kedi vardı.
D) Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.
Soru 7
Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Sergi – Kışlık – Kazı
B) İşçiler – Yazarı – Gözlükçünün
C) Geldim – Toprak – Balıkçıl
D) Annesi – Evde – Defterin
Soru 8
Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı türdedir?
A) Evlerinin önündeki çamlıkta yangın çıktı.
B) Okuduğu romanlar onu duygulandırdı.
C) Eskiden bu sokak demirci dükkânlarıyla doluydu.
D) Açık bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Bu konudaki fikrim hâlâ değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
B) “Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.
C) “Olaylar aniden gelişti.” Cümlesinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
D) “Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır.
Soru 10
“ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü düşmesi
D) Kaynaştırma harfi
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
B) Bu konuda bir şey bilmiyorum.
C) Buraya çöp dökülmez.
D) Söze böyle başlayan birini duymadım.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
B) Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
C) Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
D) Paraların yerinde yeller esiyordu.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?
A) Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
B) Akşamki filmi severek izlemiş.
C) Seninle aynı semtte oturuyormuş.
D) Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A) Yazarı bellidir.
B) Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
C) Olağanüstü olaylara yer verilir.
D) Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
Soru 15
“Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
Soru 16
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
A) Kalınca
B) Düzenli
C) Beyazlık
D) Biliyor
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A) Beşer kavanoz
B) Ağacın kökü
C) Kalemin rengi
D) Sobanın kapağı
Soru 18
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?
A) Kompozisyon
B) Paragraf
C) Hikâye
D) Anı
Soru 19
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?
A) Papatya
B) Çekmece
C) Sandalye
D) Hanımeli
Soru 20
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A) Yedişer
B) Kalemin
C) Kapıyı
D) Masanın