5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Dersinin Kazandırdıkları Konu Testi

13 Ekim 20211Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Dersinin Kazandırdıkları

 

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

TEBRİKLER.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?
A
Mektup yazmak
B
Dilekçe vermek
C
Telefon etmek
D
Sözleşme yapmak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?
A
İnsanlara saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini öğreniriz.
B
Çevremizde yaşanan sosyal ve toplumsal olaylardan uzak durmayı öğreniriz.
C
İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız.
D
Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
B
İtiraz etme hakkı,
C
Vergi verme hakkı,
D
Dilekçe verme hakkı,
Soru 4
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Doğru karar verme ve empati kurmayı öğreniriz.
B
Ülkemizin kültürünü tanıma fırsatı buluruz.
C
İnsanın anatomik yapısını tanırız.
D
Farklı ülkeler hakkında bilgi sahibi oluruz.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?
A
Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlı oluruz.
B
Hak ve sorumluluklarımız bilir ve sahip çıkarız.
C
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
D
Benzer ve farklı yönlerimizi önemsemeyiz.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?
A
Vatandaşlık görevleri
B
Dolaşım sistemi
C
Adalet sistemi
D
Yönetim sistemi
Soru 7
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?
A
Polis
B
Belediye
C
Valilik
D
Zabıta
Soru 8
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
B
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
C
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
D
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?
A
Bilinçlenme ve duyarlı olma
B
Hak arama
C
Olayları sorgulama
D
Çevremizdeki olaylardan etkilenmeme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A
Tüketici Mahkemesi,
B
Reklam Kurulu,
C
Bölge İdare Mahkemesi,
D
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
Soru 11
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A
Belediyeler,
B
Defterdarlık
C
Muhtarlıklar,
D
Kaymakamlıklar,
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır?
A
Empati
B
Terapi
C
Telepati
D
Sempati
Soru 13
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?
A
1 ay
B
3 gün
C
3 ay
D
7 gün
Soru 14
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Milli ve manevi değerlerimiz tanır ve sahipleniriz.
B
Kültürel miraslarımızı koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.
C
Kültürümüzü ve tarihimizi tanır, ulusal bilincimizi geliştiririz.
D
Dilimizin inceliklerini öğrenir ve geliştiririz.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?
A
Bölgelerimiz ve yörelerimiz
B
Müzik ve folklorumuz
C
Yöresel kıyafetlerimiz
D
Yemeklerimiz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 

Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?