5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Kazandırdıkları Testi

7 Eylül 2022 1 By testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Kazandırdıkları

 

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

TEBRİKLER.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Farklı ülkeler hakkında bilgi sahibi oluruz.
B
Doğru karar verme ve empati kurmayı öğreniriz.
C
Ülkemizin kültürünü tanıma fırsatı buluruz.
D
İnsanın anatomik yapısını tanırız.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?
A
Dolaşım sistemi
B
Adalet sistemi
C
Vatandaşlık görevleri
D
Yönetim sistemi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?
A
Yemeklerimiz
B
Bölgelerimiz ve yörelerimiz
C
Yöresel kıyafetlerimiz
D
Müzik ve folklorumuz
Soru 4
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?
A
Belediye
B
Zabıta
C
Valilik
D
Polis
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?
A
Olayları sorgulama
B
Bilinçlenme ve duyarlı olma
C
Çevremizdeki olaylardan etkilenmeme
D
Hak arama
Soru 6
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A
Defterdarlık
B
Belediyeler,
C
Kaymakamlıklar,
D
Muhtarlıklar,
Soru 7
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?
A
Dilekçe vermek
B
Telefon etmek
C
Mektup yazmak
D
Sözleşme yapmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?
A
Çevremizde yaşanan sosyal ve toplumsal olaylardan uzak durmayı öğreniriz.
B
İnsanlara saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini öğreniriz.
C
Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz.
D
İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız.
Soru 9
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?
A
3 ay
B
7 gün
C
3 gün
D
1 ay
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır?
A
Terapi
B
Sempati
C
Telepati
D
Empati
Soru 11
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dilimizin inceliklerini öğrenir ve geliştiririz.
B
Milli ve manevi değerlerimiz tanır ve sahipleniriz.
C
Kültürümüzü ve tarihimizi tanır, ulusal bilincimizi geliştiririz.
D
Kültürel miraslarımızı koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
B
Tüketici Mahkemesi,
C
Bölge İdare Mahkemesi,
D
Reklam Kurulu,
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?
A
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
B
Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlı oluruz.
C
Benzer ve farklı yönlerimizi önemsemeyiz.
D
Hak ve sorumluluklarımız bilir ve sahip çıkarız.
Soru 14
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
B
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
C
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
D
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
B
Dilekçe verme hakkı,
C
İtiraz etme hakkı,
D
Vergi verme hakkı,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 

Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?