6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

TEBRİKLER.

6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem’dir (a.s.).
B
Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).
C
Allah (c.c.) her topluma peygamber göndermiştir.
D
Tebliğ, peygamberlerin doğru olmasıdır.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?  
A
Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
B
Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.
C
Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.
D
Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.
Soru 3
Peygamberlerin özelliklerinden bir de ismettir. Aşağıda verilenlerden hangisi ismet anlamına gelmektedir?    
A
Akıllı ve Zeki Olmak
B
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
C
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
D
Doğru Sözlü Olmak
Soru 4
Yüce Allah, peygamberlerin asıl görevini Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir: “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.” Bu ayette peygamberlerin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?    
A
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
B
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
C
Doğru Sözlü Olmak
D
Akıllı ve Zeki Olmak
Soru 5
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?  
A
Davud’a (a.s.)- Tevrat
B
Musa’ya (a.s.)- İncil
C
Hz. Muhammed’e (s.a.v.)- ) Kur’an-I Kerim
D
İsa’ya (a.s.)- Zebur
Soru 6
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış veya eksik vermiştir?
A
Peygamberler doğru, güvenilir, zeki, günahsız ve Allah’ın (c.c.) mesajlarını ileten elçilerdir.
B
Allah (c.c.) bazı toplumlara peygamber göndererek onlara yol göstermiştir.
C
Peygamberler de bizim gibi insandır, ancak onlara Allah'tan (c.c.) vahiy gelmiştir.
D
Allah (c.c.) bazı peygamberlere ilahi kitap göndermiştir.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?  
A
Ticaretle uğraşmak
B
Doğru ve dürüst olmak
C
Akıllı ve zeki olmak
D
Güvenilir olmak
Soru 8
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kur’an-ı Kerim’i okumak ve hayata geçirmek ibadettir.
B
Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e indirilirken vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiş ve sahabenin birçoğu tarafından da ezberlenmiştir.
C
Kur’an-ı Kerim Ebu Bekir'in (r.a.) halifeliği zamanında kitap (Mushaf) haline getirimiştir.
D
Kur’an-ı Kerim Hz. Ali (r.a.) zamanında ise çoğaltılmıştır.
Soru 9
Peygamberlerin özelliklerinden bir de fetanet. Aşağıda verilenlerden hangisi fetanet anlamına gelmektedir?    
A
Doğru Sözlü Olmak
B
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
C
Akıllı ve Zeki Olmak
D
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
Soru 10
Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir?    
A
Sahabe
B
Peygamber
C
Halife
D
Melek
Soru 11
Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi ieti ve güzel ahlakıyla tanınmış bir peygamberdir?    
A
Eyüp (a.s.)
B
Adem (a.s.)
C
İbrahim (a.s.)
D
Hz. Yusuf (a.s.)
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi fetanet anlamına gelmektedir?    
A
Akıllı ve Zeki Olmak
B
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
C
Doğru Sözlü Olmak
D
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
Soru 13
Yüce Allah, kullarına bildirmek istediği her şeyi peygamberlere hangi yolla bildirmiştir?  
A
Nebi
B
Tebliğ
C
Vaha
D
Vahiy
Soru 14
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?    
A
İsmet
B
Tebliğ
C
Emanet
D
Sıdk
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin asıl görevidir?    
A
Sıdk
B
Tebliğ
C
İsmet
D
Emanet
Soru 16
Bir ayette Allah (c.c.), şöyle buyurmaktadır: “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.” Bu ayette peygamberlerin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?    
A
Sıdk
B
Tebliğ
C
İsmet
D
Emanet
Soru 17
Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (a.s.) hangi özelliği ile bize örnek gösterilmiştir?    
A
Güvenirliği ile.
B
Güzelliği ve iffeti ile.
C
Teslimiyeti ve tevhid mücadelesi ile.
D
Sabrı ve çalışkanlığı ile.
Soru 18
Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kur’an-ı Kerim’de; Doğru ve yanlış davranışlar bildirilir, ahiretten haber verilir.
B
Kur’an-ı Kerim’de; Allah (c.c.) tarafından günümüze kadar değişikliğe uğrayarak gelmiştir.
C
Kur’an-ı Kerim’de; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat (sosyal ilişkiler) konularında bilgi verilir.
D
Kur’an-ı Kerim’de; Peygamberlerin hayatlarından örneklerin yer aldığı kıssalar anlatılır.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. İsa’ya (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?  
A
Kur’an-I Kerim
B
İncil
C
Zebur
D
Tevrat
Soru 20
İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?  
A
Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. İsa (a.s.)
B
Hz. Nuh (a.s.) -- Hz. Musa (a.s.)
C
Hz. Nuh (a.s.)-- Hz. Muhammed (s.a.v.)
D
Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. Muhammed (s.a.v.)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön