6.Sınıf 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı

TEBRİKLER.

6.Sınıf 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır?
A
Sıdk
B
Emanet
C
Tebliğ
D
İsmet
Soru 2
Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” Buyrularak aşağıdakilerden hangisinin gönderildiği belirtilmiştir?
A
Melek
B
Haberci
C
Vahi
D
Peygamber
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahî kitabın adıdır?
A
İncil
B
Zebur
C
Kur’an-I Kerim
D
Tevrat
Soru 4
Peygamberimize -Muhammedü'l-Emin- isminin verilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
A
Sözünde durması
B
Çalışkan olması
C
Güvenilir olması
D
Doğru sözlü olması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. Davud’a (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?
A
Zebur
B
İncil
C
Kur’an-I Kerim
D
Tevrat
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kelime olarak haber verme ve terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir?
A
Nübüvvet
B
Diyanet
C
itaat
D
Zülkarneyn
Soru 7
Kur’an-ı Kerim’de gönderilen peygamberlerden kaç tanesinin ismi bildirilmiştir?
A
33
B
44
C
25
D
64
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır?
A
Vaha
B
Nebi
C
Vahiy
D
Tebliğ
Soru 9
Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi sabrı ile tanınmış bir peygamberdir?
A
İbrahim'dan (a.s.)
B
Adem (a.s.)
C
Hz. Eyüp (a.s.)
D
Yusuf (a.s.)
Soru 10
Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin doğru sözlü olduğu anlamına gelen bir terimdir?
A
Sıdk
B
İsmet
C
Emanet
D
Tebliğ
Soru 11
Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir.
B
Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir.
C
Peygamberler, her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar.
D
Allah (c.c.) peygamberlerin insanlar tarafından seçilmesini ister.
Soru 12
Aşağıdaki terimlerden hangisi yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir?
A
Emanet
B
Tebliğ
C
İsmet
D
Sıdk
Soru 13
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A
İnsanların ondan çekinmesinde.
B
Ticaretle uğraşmasında.
C
Allah’ın emirlerini tebliğ etmesinde.
D
Dinin hızla yayılmasında.
Soru 14
Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelir?
A
İsmet
B
Tebliğ
C
Emanet
D
Fetanet
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi insanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür?
A
Kitap
B
Sure
C
Ayet
D
Cüz
Soru 16
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Aşağıda verilenlerden hangisi tebliğ anlamına gelmektedir?
A
Akıllı ve Zeki Olmak
B
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
C
Doğru Sözlü Olmak
D
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin güvenilir olduğu anlamına gelen bir terimdir?
A
Sıdk
B
Emanet
C
Fetanet
D
İsmet
Soru 18
Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. Hangi peygambere Arapça olarak indirilmiştir?
A
Davud’a (a.s.)
B
Musa’ya (a.s.)
C
İsa’ya (a.s.)
D
Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
Soru 19
Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A
Vecize
B
Mucize
C
Seciye
D
İrade
Soru 20
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Tevrat - Musa (a.s.)
B
Zebur - Hz. İbrahim (a.s.)
C
İncil - İsa (a.s.)
D
Kur’an-I Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v.)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön