6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nahl suresi, 90. Ayet:- Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve zorbalığı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.- Bu ayette toplumsal bütünleşmeyi önleyecek üç davranış yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?    
A
Çirkin işler yapmak.
B
Öğüt vermek.
C
Zorbalık yapmak.
D
Kötülük yapmak.
Soru 2
Hz. Peygamber’in islamı yaymak ve Mekkedeki baskılardan kurtulmak için yanına hizmetçisi Zeyd’i (r.a.) alarak gittiği, davetinin kabul edilmediği, Mekke’ye geri dönmek zorunda kaldığı yer neresidir?    
A
Medine
B
Habeşistan
C
Tebük
D
Taif
Soru 3
Dinimizde aşağıda verilen davranışlardan hangisi kesinlikle yasaklanmıştır?  
A
Adaletle muamele etmek
B
Hoşgörülü olmak
C
Doğru sözlü olmak
D
Ayrımcılık yapmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Ramazan ayının 27. Gecesidir?  
A
Regaip Gecesi
B
Kadir Gecesi
C
Miraç Gecesi
D
Berat Gecesi
Soru 5
Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanlar arasında yapılan savaşların doğru sırası hangisidir?      
A
Uhud- Hendek -Bedir
B
Bedir – Uhud – Hendek
C
Bedir – Hendek - Uhud
D
Hendek – Bedir - Uhud
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Nasr suresinin bölümlerinden birisi değildir?
A
Izâ câe nasrullâhi ve’l feth,
B
Ve raeytennâse yedhulune fi dinillâhi efvâcâ,
C
Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.
D
Fesebbih bihamdi Rabbike ve’stağfirh. Innehu kâne tevvâbâ.
Soru 7
İşlevleri sebebiyle Medine’de inşa edilen Mescid-i Nebi, toplumda çok özel bir yere sahipti. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerinden birisi değildir?    
A
Müslüman olmayan yabancılar içeri alınmaz ve uzaklaştırılırdı.
B
Önemli konular hakkında istişarede bulunulur,
C
Toplumsal sorunlar çözüme kavuşturulur,
D
Peygamberden Kur’an ayetleri dinlenilir ve onunla sohbet edilirdi.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahi bir kitap verilmemiş olan peygamberlere verilen addır?  
A
Resul
B
Elçi
C
Halife
D
Nebi
Soru 9
Bakara suresi, 154. Ayet:- Allah yolunda öldürülenlere ‘Ölüler’ demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz.- ayeti aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?      
A
Şehitlerin
B
Gazilerin
C
Askerlerin
D
Savaşçıların
Soru 10
İslamiyet öncelikle nerede yayılmaya başlamıştır?    
A
Habeşistan’da
B
Tebük’te
C
Medine’de
D
Mekke’de
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’tan almış olduğu vahyi peygamberlerine iletmekle görevli melektir?    
A
İsrafil
B
Cebrail
C
Nebi
D
Mikail
Soru 12
Bayrağın taşıdığı hangi anlamdan dolayı ona yapılacak herhangi bir kötülük, söylenecek kötü söz kabul edilemez?    
A
Ecdadımızın emaneti ve değerli bir mirasıdır.
B
Yukarıda verilenlerin hapsi.
C
Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür.
D
Rengini şehitlerimizin kanından alır.
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden birisi değildir?    
A
Başkentimiz.
B
Gelenek ve göreneklerimiz.
C
Bayrağımız.
D
Milli marşımız.
Soru 14
Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İnsanları yanlış ve kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır.
B
İnsanı iyiliğe ve doğruluğa yönlendiren yol göstericilerdir.
C
Yaşadıkları toplumları iyiliğe ve güzelliğe çağırmışlardır.
D
Sadece kendi dönemlerindeki insanlara örnektirler.
Soru 15
Mekkeli müşriklerin baskısı sonucu göç etmek zorunda kalan Müslümanlar öncelikle nereye göç etmişlerdir?    
A
Yemen’e
B
Medine’ye
C
Kudüs’e
D
Habeşistan’a
Soru 16
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?    
A
Sahabi- Içerisinde bes vakit namazın, cuma ve bayram namazlarının kılındığı Müslümanların ibadet yeri .
B
Mescit- Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmis olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesi .
C
Muhacir- Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlar .
D
Teblig- Peygamber zamanında yasayan, Müslüman olarak Hz. Peygamberi çok kısa bir süre olsa da gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimse.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi Miraç esnasında olmamıştır?    
A
Bakara suresinin son iki ayeti (Âmenerresûlü) indirildi.
B
Allah’a (c.c.) şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi.
C
Müslümanların Medine’ye hicret etmeleri istendi.
D
Beş vakit namaz farz kılındı.
Soru 18
Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Indirildiği geceye “Mevlid Kandili” denilmektedir.
B
Ramazan ayında vahyedilmistir.
C
Medine döneminde vahyedilmistir.
D
Zilhicce ayında indirilmistir.
Soru 19
Bir gece Hz. Peygamberi Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ulaştırdı. Bu yolculuğa ne ad verilir?    
A
Hac
B
Miraç
C
İsra
D
Hicret
Soru 20
Aşağıdaki olaylardan hangisine hicret denir?    
A
Peygamberin Kureyşliler’i İslam’a davet etmesine.
B
Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye gitmesine.
C
Medinelilerin Müslüman olmasına.
D
Mekkelilerin Müslümanlara boykot uygulamasına.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön