6.Sınıf 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlamaya neden olmaz?    
A
Zararlı alışkanlığı olanlara özenme.
B
Kişinin kendisini ispat etme arzusu.
C
Kullanıcıya verdiği zararı araştırma.
D
Zararlı alışkanlıkları merak etme.
Soru 2
İslam dininde alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak, sigara içmek ve kumar oynamak gibi alışkanlık gibi davranışlar nasıl adlandırılmaz?  
A
Mekruh
B
Sevap
C
Haram
D
Günah
Soru 3
Bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesi ve bu durumdaki bireyde stres ve kaygı seviyesi yüksek olduğundan, akıl ve iradenin sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyen aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Esaret
B
Üzüntü
C
Stres
D
Bağımlılık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötü arasında tercih yapmasını sağlama yetisidir?      
A
Gizlem
B
İrade
C
İstek
D
İnanç
Soru 5
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne ad verilir?        
A
Haram
B
Mekruh
C
Sevap
D
Helal
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal zararlarından birisi değildir?      
A
Aile huzurunu bozar.
B
Sağlık harcamalarını arttırır.
C
Devlet ekonomisine zarar verir.
D
İradeyi zayıflatır.
Soru 7
Alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler beyin ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkilemesi sonucu aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşırız?      
A
Daha hızlı hareket etmemizi sağlar.
B
Aklımızı kullanmayı engeller ve irademizi sınırlandırır.
C
Çevremizdekilerle daha iyi iletişim kurabiliriz.
D
Daha çok ibadet etmeye yönlendirir.
Soru 8
Mâide suresi, 90. Ayet:- Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar(putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.- buyrulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?    
A
Falcılık, kumar gibi işler emeksiz para kazanma yollarıdır.
B
İçki ve kumar dinimizde yasaktır.
C
Fal bakmak, fala inanmak günahtır.
D
Şeytan, insanın kötü alışkanlık edinmesini istemektedir.
Soru 9
Bir emeğe dayanmayan ve şans faktörünü barındıran çeşitli oyunları içeren, haksız kazanç sağlayan haram kılınmış faaliyetlere ne ad verilir?      
A
İçki
B
Faiz
C
Fal
D
Kumar
Soru 10
Akıl ve iradenin sağlıklı kullanılamaması durumunda kişide aşağıdakilerden hangisin görülmez?      
A
Akılcı ve mantıklı hareket edemez.
B
Yaratılış amacına uygun hareket edemez.
C
İnanç ve ibadet şartlarını yerine getiremez.
D
Çevresindeki varlıklarla iyi ilişkiler kurar.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının bireysel zararlarından birisi değildir?      
A
Bağımlılığa yol açar.
B
Ruh ve beden sağlığını bozar.
C
Akıl yetisini kullanmayı engeller.
D
Toplumda suç oranları artar.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıkların başlamasına yol açabilir?    
A
Arkadaş seçimine dikkat etmek.
B
Anne babanın öğüdünü dinlemek.
C
Kötü alışkanlıkların zararını bilmek.
D
Gerektiğinde hayır diyememek.
Soru 13
Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen şeylere ne ad verilir?    
A
Helal
B
Günah
C
Haram
D
Mekruh
Soru 14
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Eğitilebilmek ve öğrenmek.
B
İnançlı ve ahlaklı olmak.
C
Konuşmak ve iletişim kurmak.
D
Akıl ve irade sahibi olmak.
Soru 15
Akıl, can, mal, nesil ve din korunması gereken değerlerdendir. İslam dininde bu değerlere zarar veren her türlü davranış yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?      
A
Oyun oynamak
B
Kumar oynamak
C
İçki içmek
D
Fala bakmak
Soru 16
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar mübahdır.
B
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere helal denir.
C
Bağımlılık, bir varlığa ya da nesneye karşı duyulan bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesidir.
D
İnsanı sahip olduğu haklardan mahrum bırakan, haklarının kullanımını engelleyen ve haksız kazanç elde edilen her türlü davranış kul hakkı kapsamındadır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa verilen addır?      
A
Helal
B
Günah
C
Haram
D
Mekruh
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlar?      
A
Ahlak
B
Din
C
Akıl
D
Eğitim
Soru 19
-Her sarhoş edici haramdır. Çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin azı da haramdır.- hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?      
A
Bir şeyin haram olması için Kur’an’da geçmesi şarttır.
B
Çoğu haram olanın azı da haramdır.
C
Dinimizde haram olan şeyler açıkça belirtilmiştir.
D
Sarhoş eden her içecek haramdır.
Soru 20
Kumar oynamak hem kişinin kendisini hem de sorumlu olduğu insanları maddi ve manevi zarara uğratmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın bireysel zararlarından birisi değildir?      
A
Maddi zarara uğratır.
B
Ruh ve beden sağlığını bozar.
C
Sağlıklı karar almayı engeller.
D
Sosyal ilişkileri zedeler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön