6.Sınıf 5.Ünite Temel Değerlerimiz

TEBRİKLER.

6.Sınıf 5.Ünite Temel Değerlerimiz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vatan, bayrak, milli marş gibi değerler neden önemlidir?    
A
Kanun ve yasalar istediği için.
B
Tarihi olduğu için.
C
Dinin gereği olduğu için.
D
Toplumda birliği sağladığı için.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi Ehl-i Beytle ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Ehl-i beyt, Hz. Peygamberin ailesidir.
B
Hz. Peygamberi örnek almışlardır.
C
Kur’an-ı Kerim’de ehl-i beyt hakkında ayet bulunmamaktadır.
D
İslam toplumunda sevgi ve dostluğun kaynağı olmuşlardır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimizden birisi değildir?    
A
Başkentimiz
B
İstiklal Marşı
C
Kur’an-ı kerim
D
Bayrak sevgisi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi dini değerlerimizden birisi değildir?    
A
Allah inancı
B
Vatan sevgisi
C
Peygamber sevgisi
D
Kitaplara inanmak
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi üstün nitelik, meziyet, kıymet anlamına gelir ve bir ulusun sahip olduğu maddi ve manevi öğelerin bütünüdür?    
A
Saygı
B
Hoşgörü
C
Sevgi
D
Değer
Soru 6
İslam dininde toplumsal bütünleşme, birlik ve beraberlik en önemli değerlerden biridir. Bu bütünleşme hangisiyle sağlanır?    
A
İbadetle sağlanır.
B
Kanunlarla sağlanır.
C
Tevhid inancıyla sağlanır.
D
Ayet ve hadislerle sağlanır.
Soru 7
Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne denir?    
A
Ehl-i Beyt
B
Millet
C
Mümin
D
Ümmet
Soru 8
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması, dinî ve millî değerlerin yaşanabilmesine bağlıdır.
B
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilir.
C
İslam dini, inananlar arasında birlik beraberlik duygusu oluşturmayı amaçlar ve bunun sürdürülmesine büyük önem verir.
D
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de dini değerlere ve onların toplumsal açıdan önemli olduklarına işaret etmiştir.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerden birisi değildir?    
A
Cumhuriyet Bayramı
B
Ramazan Bayramı
C
Cuma günü
D
Kurban Bayramı
Soru 10
Vatanını ve milletini seven bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Vatan ve milleti uğruna fedakârlık yapmaktan çekinmez.
B
Üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
C
İnsanlar arasında din, dil, renk, ırk vb. konularda ayrım yapar.
D
Kanunlara ve yasalara uyar.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Vatanı ve milleti sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görevdir.
B
Vatanı ve milleti korumak sadece asker ve polislerin görevidir.
C
Bir toprağın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi için onun kıymetinin bilinmesi ve korunması gerekir.
D
Din, dil, örf, adet, gelenek, görenek gibi manevi değerler ancak bir vatana sahip olmak ile yaşatılabilir ve yeni nesillere aktarılabilir.
Soru 12
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim’de aile, akraba ve komşulara iyi davranmak tavsiye edilmiştir.
B
İslam’da toplumsal birlik ve bütünlüğü, sosyal hayatın düzenini bozan, insanları birbirine düşüren kötü davranışlar yasaklanmıştır.
C
Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların birbirlerini iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmaları emredilmiştir.
D
İnsanları birbirine yaklaştıracak, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını canlandıracak davranışlar yasaklanmıştır.
Soru 13
Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: -... Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip övünenleri elbette sevmez.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?    
A
Yakın ve uzak komşuya iyi davranmak.
B
Ana, baba ve yakın akrabaya iyi davranmak.
C
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
D
Kendini beğenip öğünenlere saygı göstermek.
Soru 14
İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden birisi olamaz?  
A
Adalet
B
Yardımseverlik
C
Dedikodu
D
Saygı
Soru 15
Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” ayetiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?    
A
Allah’a (c.c.) gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve davranışlarında samimi olmaya çalışan herkes Allah (c.c.) katında değerlidir.
B
Irkları, dilleri, renkleri ne olursa olsun insanlar arasında ayrım yapılmaz.
C
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilmez.
D
İnananların sevgi ve kardeşlik bağı ile tek vücut olması istenmiştir.
Soru 16
İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bireysel ibadetler insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını kuvvetlendirmez.
B
İbadetler, hem birey ile Allah (c.c.) arasında hem de inananlar arasında bağ oluşturur.
C
İslam’da namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, kurban gibi ibadetler toplumsal birliğin temelini oluşturan ibadetlerdir.
D
Düzenli olarak yerine getirilen ibadetler, kişilerde ahlaki değerlerin yerleşmesine ve pekişmesine yardımcı olur.
Soru 17
Vatan, her ne kadar insanların yaşadığı toprak parçası olarak tanımlansa da yalnızca bundan ibaret değildir. İnsanların bir yeri vatan olarak benimsemeleri için manevi unsurlara da ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan birisi değildir?    
A
Gelenek ve görenekler.
B
Örf ve adetler.
C
Din, dil, ırk.
D
Kara ve deniz sınırları.
Soru 18
Hangi gecede Hz. Peygamber, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş,18 oradan göğe yükseltilerek ona Allah’ın (c.c.) ayetleri ve olağanüstü nimetleri gösterilmiştir?    
A
Berat Gecesi
B
Kadir Gecesi
C
Regaip Gecesi
D
Miraç Gecesi
Soru 19
Nahl suresi, 90. Ayet:- Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve zorbalığı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.- Bu ayette toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak üç davranış emredilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?    
A
İyilik yapmak.
B
Zorbalık yapmak.
C
Akrabaya bakmak.
D
Adaletli olmak.
Soru 20
Bayrak sevgisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ecdadımızın emaneti ve değerli bir mirasıdır.
B
Türk bayrağı rengini şehitlerimizin kanından alır.
C
Bayrağı şerefle taşımak sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesidir.
D
Bayrak, bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön