6.Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen kavram-tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Sera etkisi - Atmosferdeki karbondioksit oranının artması sonucu Dünya’dan yan sıyan ışınların tutulup uzaya gidememesi.
B
Fosil yakıt - Canlı atıklarının toprak altında çok uzun yıllar kalmasıyla oluşan yakıt türü.
C
Asit yağmurları - Canlılara zarar veren toz, duman ve gazların atmosfere yoğun olarak karışması sonucunda oluşan çevre sorunu.
D
Küresel ısınma - Atmosferde tutulan ısı sonucunda atmosferin sıcaklığının artmasıyla oluşan çevre sorunu.
Soru 2
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Katı maddeler sıvı hâle geçtiğinde tanecikleri arasındaki boşluk artar.
B
Maddeler hâl değiştirdiğinde taneciklerin hareketliliği de değişir.
C
Sıvı maddeler buharlaştığında tanecikleri arasındaki boşluk artar.
D
Gaz maddeler sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketliliği artar.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Eşit zaman aralıklarında, eşit yollar alan cisim sabit süratli hareket yapmaktadır.
B
Belirli bir zaman içinde sürati değişmeyen cisim, sabit süratli hareket yapmaktadır.
C
Bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir.
D
Sürat birimi olarak saniye/metre kullanılır.
Soru 4
Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisinde değildir?    
A
Sabit süratle yükselen uçan balon.
B
Balkondan yere düşüşe geçen saksı.
C
Duvarda asılı resim.
D
Sabit hızla giden uçak.
Soru 5
Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Suyun yoğunluğunun buzdan büyük olması, suyun üstten donmasına sebep olur.
B
Suyun üstten donması, göllerdeki canlı yaşamının zarar görmesine neden olur.
C
Yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçük olan cisimler suda yüzer.
D
Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçüktür.
Soru 6
Kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kuvvetin büyüklüğü, sarmal yayların esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılan dinamometre ile ölçülür.
B
Kuvveti ölçmek için çift kollu terazi de kullanabiliriz.
C
Kuvvetin birimi Newton (Nivtın)’dır. Newton kısaca “N” harfiyle gösterilir.
D
Kuvveti tanımlarken yönleri, doğrultuları, büyüklükleri ve uygulama noktalarından bahsedilir.
Soru 7
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Duran cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen etkiye kuvvet denir.
B
Kuvvet tanımlanırken yönü, doğrultusu ve büyüklüğü belirtilir.
C
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.
D
Hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bütün maddelerin ortak özelliğidir?  
A
Taneciklerden oluşur ve tanecikleri hareketlidir.
B
Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
C
Tanecikleri arasında büyük boşluklar vardır.
D
Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Fosil yakıtların yanması ile açığa çıkan gazlar asit yağmurlarına sebep olur.
B
Yakıtların yanması ile oluşan karbonmonoksit zehirli bir gazdır.
C
Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazlar atmosferde birikerek sera etkisi ve küresel ısınmaya sebep olur.
D
Fosil yakıtların termik santrallerde kullanılması çevre sorununa neden olmaz.
Soru 10
Maddenin sıcaklığını korumak, yani soğuk tutmak istediğimizi soğuk, sıcak tutmak istediğimizi sıcak tutmak için yapılan işleme ne denir?    
A
Soğurma
B
Yalıtım
C
Sarma
D
İletim
Soru 11
Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin bir özelliği değildir?    
A
Yönü
B
Yoğunluğu
C
Büyüklüğü
D
Doğrultusu
Soru 12
8 saatte, 720 km yol alan bir aracın sürati kaç km/h tir?    
A
90 km/h
B
110 km/h
C
80 km/h
D
100 km/h
Soru 13
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Gaz maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
B
Bütün maddeler çok küçük ve gözle görülmeyen taneciklerden oluşur.
C
Katı ve sıvı maddeler bütünsel yapıdadır.
D
Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, katı maddelerinkine göre daha azdır.
Soru 14
Sürati 60 km/h olan bir otomobil, 840 km’lik yolu kaç saatte gider?    
A
16 saat
B
14 saat
C
18 saat
D
12 saat
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Sabit süratli iki otomobilden, sürati büyük olan otomobil eşit süre sonunda daha az yol alır.
B
1 saatte 50 km yol alan otomobilin sürati 50 km/h’dir.
C
Süratleri sabit ve eşit olan iki otomobilen uzun süre hareket eden otomobil daha fazla yol alır.
D
km/h, sürat birimi olarak kullanılır.
Soru 16
6 saatte 120 km yol alan bir bisikletli, 4 saatte kaç km yol alır?    
A
60 km/h
B
70 km/h
C
80 km/h
D
90 km/h
Soru 17
Isıyı iyi iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir. Bu maddeleri oluşturan tanecikler düzensizdir ve tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan madde değildir?    
A
Tahta
B
Pamuk
C
Seramik
D
Alüminyum
Soru 18
Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bir maddenin birim hacmin kütlesi ne kadar fazla ise cismin yoğunluğu da o kadar fazladır.
B
Bir maddenin kütlesi, hacmine bölünerek yoğunluğu hesaplanır.
C
Yoğunluğuna bakılarak maddeler ayırt edilebilir.
D
Saf sıvı bir maddenin kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar.
Soru 19
İki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke (net) kuvvet denir.Bileşke kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bileşke kuvvetin yönü küçük olan kuvvet yönündedir.
B
Aynı doğrultuda fakat zıt yönlü ise, büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvet çıkarılır.
C
Bileşke kuvvetin yönü, uygulanan kuvvetlerin yönü ile aynı olur.
D
Aynı doğrultuda ve aynı yönde ise, bu kuvvetlerin büyüklükleri toplanır.
Soru 20
Isıyı ileten maddeler ısı ileteni olarak adlandırılır. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı iletkeni değildir?    
A
Bakır boru
B
Altın kolye
C
Plastik çubuk
D
Demir çubuk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön