2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğal kaynak, oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı, doğada var olan tüm zenginliklerdir. Topraklar, sular, ormanlar, madenler doğal kaynaklardandır. Doğal kaynaklar aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin de temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Tarım ürünlerinin alınıp satılması ile ticaret faaliyetleri,
B
Toprağın işlenmesi ile tarım faaliyetleri,
C
Madenlerin yer altından çıkarılması ile sanayi faaliyetleri,
D
Doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde turizm faaliyetleri,
Soru 2
Türkiye’de arazi kullanımında en çok alan hangi ekonomik faaliyet için ayrılmıştır?      
A
Tarım
B
Turizm
C
Hayvancılık
D
Sanayi
Soru 3
Ülkemizde Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. Zonguldak-Ereğli havzasından çıkarılan bu yakıtın ısı enerjisi oldukça yüksektir. Bu nedenle demir-çelik sanayisinde kullanılır. Bu yakıt kullanılarak Çatalağzı Termik Santralinde (Zonguldak) elektrik üretilmektedir. Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağıdır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?
A
Linyit
B
Doğal gaz
C
Petrol
D
Taş kömürü
Soru 4
Narenciye adı da verilen turunçgiller portakal, mandalina, limon, greyfurt vb. meyvelerden oluşmaktadır. Narenciye tarımı en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?      
A
Marmara Bölgesi
B
Karadeniz Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi
Soru 5
Sanayi tesislerinin yapımı, makine, araç ve gereç temini, enerji, hammadde alımı ve taşınması, işçi ücretlerinin karşılanması ihtiyaç duyulan paraya ne denir?
A
Hammadde
B
Fabrika
C
Sermaye
D
Gayrimenkul
Soru 6
Ayçiçeği, mısır, zeytin ve fındık bitkiler hangi sanayide ham madde olarak kullanılan tarım    
A
Kağıt fabrikalarında
B
Yağ fabrikalarında
C
Otomotiv fabrikalarında
D
Dokuma fabrikalarında
Soru 7
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi kâğıt, kereste, mobilya gibi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır?      
A
Tarım
B
Ormancılık
C
Madencilik
D
Ticaret
Soru 8
Tarımda toprağın devamlı kullanılması, minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?      
A
İlaçlama
B
Gübreleme
C
Makineleşme
D
Sulama
Soru 9
Yer altından çıkan suyun buharından elde edilir. Fay hatlarına paraleldir. Denizli-Sarayköy’de elektrik üreten santrali vardır. Elektrik üretimi ve seraların ısıtılmasında kullanılır. Yukarıda verilen bilgiler hangi enerji kaynağına aittir?
A
Sıcak Enerji
B
Jeotermal Enerji
C
Volkanik Enerji
D
Nükleer Enerji
Soru 10
Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?
A
Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
B
En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
C
İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi
D
Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
Soru 11
Ülkemiz için en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Günümüzde modern yöntemlerin kullanılmasıyla, tarımsal verim gün geçtikçe artmaktadır. Tarım faaliyetlerinin temel kaynağı hangisidir?      
A
Madenler
B
Toprak
C
Su
D
Hayvancılık
Soru 12
Ülkemizde tarım alanlarının büyük bir kısmında soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ve baklagiller yetiştirilir. İklimin elverişli olduğu yerlerde ise ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri, sebze ve meyveler yetiştirilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi hammaddesi değildir?    
A
Pamuk
B
Nohut
C
Zeytin
D
Çay
Soru 13

Günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya sanayi vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Çelikten on kat daha güçlü fakat çelikten daha hafif malzemeler geliştirerek, daha az yakıt tüketen deniz, kara ve hava taşıtları üretilmektedir.

Yukarıda anlatılan teknoloji hangisidir?
A
Savunma Teknolojisi
B
Nanoteknoloji
C
Bilişim Teknolojisi
D
Otomotiv Teknolojisi
Soru 14
Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni hangisidir?      
A
Tarlaların geniş olması.
B
Tarıma önem verilmesi.
C
Çeşitli iklimlerin görülmesi.
D
Toprakların verimli olması.
Soru 15
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  
A
Küçükbaş hayvancılık
B
Balıkçılık
C
Büyükbaş hayvancılık
D
Kümes hayvancılığı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimliliği artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?      
A
Gübre kullanımı,
B
Tohum ıslahı,
C
Makineleşme ve ilaçlama,
D
Sanayi ve ticaret,
Soru 17
Ulaşımın kolay olması, sermayenin, ham madde ve enerji potansiyelinin çok olması göz önüne alınırsa yağ, konserve, bisküvi, tekstil sanayisi, petrol rafinerisi gibi sanayi dallarının hangi ilimizde geliştiğini söyleyebiliriz?
A
Kayseri
B
Van
C
Tokat
D
İzmir
Soru 18
Tarladaki ürünün hastalık ve zararlılara karşı korunması, çiftçilerin önemli sorunlarındandır. Türkiye’de çok sayıda bitki hastalığı ve bitki zararlısı görülmektedir. Bunlar, birçok üründe önemli zararlara yol açabilmektedir. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?      
A
Sulama
B
İlaçlama
C
Gübreleme
D
Makineleşme
Soru 19
TÜBİTAK bünyesinde, tam elektrikli, menzili uzatılmış elektrikli gibi farklı hareket sistemleri ile çalışan 4 prototip (model) araç geliştirilmiştir. Bu gelişme hangi alanda yapılmıştır?
A
Savunma Teknolojisi
B
Nanoteknoloji
C
Bilişim Teknolojisi
D
Otomotiv Teknolojisi
Soru 20
İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?
A
Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
B
Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
C
Çalışmaya karşı isteksiz olma
D
İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön