7.Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar Testi

19 Eylül 2020 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Testi

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Dinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisini söylemek doğru olmaz?
Din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir? 
Din; Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür. Bu kurallar ancak düşünen ve irade sahibi olan bir varlık tarafından anlaşılabilir. Bu anlatımdan hareketle din kimler için gönderilmiştir?
Dinle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi bireylere, toplumlara göre değişir?
Dinle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Din anlayışı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kuralların hepsini kesin bir şekilde kabullenmesini ve inanmasını ifade etmektedir?
Din yorumu birden fazla olmasaydı aşağıdakilerden hangisi görülmezdi? 
Aşağıda verilenlerden hangisi din anlayışının toplumdan topluma değişiklik göstermesinin nedenlerinden birisi değildir?
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi fikirlerin farklı olmasının sonuçlarından biridir?
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir? 
Aşağıda verilen mezheplerden hangisi Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda görülen, Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanan mezheptir? 
Aşağıdaki mezheplerden hangisi İmam Muhammed b. İdris eş-Şafii’nin (ö. 819) görüşleri etrafında oluşmuş ve Mısır’da, Anadolu’nun doğu kesiminde, Kafkasya, Azerbaycan, Filistin, Seylan, Malaya ve Endonezya adalarında yayılmıştır?  
Müslümanlar, İslam tarihi boyunca ahlakî konularla ilgili olarak farklı tasavvufî anlayışlar geliştirmişlerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi tasavvufi yorumlardan birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi musahiplik uygulamasının amaçlarından biri değildir?