7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi Kazanım Değerlendirme Testi

20 Kasım 2020 1 By testimiz.com

Soru 1
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?
A) Ribozom-Lizozom-Sentrozom
B) Ribozom –Mitokodri-Koful
C) Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast
D) Koful-Sentozom-Kloroplast
Soru 2
Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?
A) Hücrede hücre duvarı bulunur.
B) Bu bir bitki hücresidir.
C) Hücre kendi besinini üretebilir.
D) Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.
Soru 3
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır.
B) Kloroplastları yoktur.
C) Sentrozom vardır.
D) Lizozom yoktur.
Soru 4
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hücre duvarı yoktur.
B) Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
C) Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur.
D) Genellikle oval bir şekle sahiptir.
Soru 5
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlkel bitki hücresinde lizozom vardır.
B) Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
C) İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır.
D) Kloroplastları vardır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?
A) Ribozom
B) Hücre duvarı
C) Kromoplast
D) Sentrozom
Soru 7
Hücre ile ilgili
I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Yalnız I
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?
I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

A) II-IV
B) I-III
C) I-II-III
D) II-III-IV
Soru 9
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
B) Köşeli bir şekle sahiptir.
C) Hücre duvarı yoktur.
D) Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır.
Soru 10
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri-Enerji merkezi
B) Çekirdek-Yönetim merkezi
C) Koful-Depo merkezi
D) Golgi cisimciği-Sindirim merkezi
Soru 11
Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A) ribozom
B) hücrezarı
C) sentrozom
D) golgi cisimciği
Soru 12
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
A) hücre zarı
B) çekirdek
C) sentrozom
D) kloroplast