TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?

A
Ribozom-Lizozom-Sentrozom
B
Ribozom –Mitokodri-Koful
C
Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast
D
Koful-Sentozom-Kloroplast
Soru 2
Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?

A
Hücrede hücre duvarı bulunur.
B
Bu bir bitki hücresidir.
C
Hücre kendi besinini üretebilir.
D
Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.
Soru 3
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır.
B
Kloroplastları yoktur.
C
Sentrozom vardır.
D
Lizozom yoktur.
Soru 4
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hücre duvarı yoktur.
B
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
C
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur.
D
Genellikle oval bir şekle sahiptir.
Soru 5
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İlkel bitki hücresinde lizozom vardır.
B
Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
C
İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır.
D
Kloroplastları vardır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?

A
Ribozom
B
Hücre duvarı
C
Kromoplast
D
Sentrozom
Soru 7
Hücre ile ilgili

I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?

I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

 

A
II-IV
B
I-III
C
I-II-III
D
II-III-IV
Soru 9
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
B
Köşeli bir şekle sahiptir.
C
Hücre duvarı yoktur.
D
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır.
Soru 10
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Mitokondri-Enerji merkezi
B
Çekirdek-Yönetim merkezi
C
Koful-Depo merkezi
D
Golgi cisimciği-Sindirim merkezi
Soru 11
Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

A
ribozom
B
hücrezarı
C
sentrozom
D
golgi cisimciği
Soru 12
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

A
hücre zarı
B
çekirdek
C
sentrozom
D
kloroplast
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön