7. Sınıf Olumlu İletişim, Mutlu Birey Ve Toplum Test

11 Eylül 2023 1 By testimiz.com

7. Sınıf Olumlu İletişim, Mutlu Birey Ve Toplum

Test Çöz

 

Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

 

  • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
  • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

Ezgi Sosyal Bilgiler dersinde  ” Konuşmak gümüşse sükut altındır. ” atasözünü öğreniyor. Buna göre bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
Aşağıda iki arkadaşın diyalogu verilmiştir.

 

   Elif: Ece’nin sınavı hiç iyi geçmemiş.

   Duygu: Neden iyi geçmemiş ki, Sorular gayet basitti?

   Elif: Ama birde onun bakış açısından bakmamız gerek, kendini onun yerine koymalısın. İşte buna ………………. denir.

  Duygu: Haklısın Pelinsu.

Buna göre Elif’in bahsettiği tanımda noktalı yere hangi kelime gelmelidir?

Uzlaşma, Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak

 

Çatışma, Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.

Buna göre hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir uzlaşma örneğidir?

Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma örneğidir?
Mustafa Kemal Atatürk hangi gazete kuruluşu için ” Benim gazetem. ” ifadesini kullanmıştır?
Aşağıdaki kişilerden hangisi Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşuna öncülük eden isimlerden değildir?
  Ali: Dinlemek konuşmaktan da önemlidir.

 

Mehmet: İletişimde en etkili yol konuşmaktır

Arda: Son sözü söylemek çok önemlidir.

Cemil: Konuşmacı ile göz odağı kurmak daima önemsizdir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin veya hangisinin cümlesi doğrudur?

I- Telgraf

 

II- Gazete

III- Dergi

IV- Akıllı Telefon

Yukarıda verilen kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralamaları şıklarda verilmiştir. Buna göre hangi sırlama doğrudur? (en önce çıkandan en son çıkana şeklinde sıralama yapınız.)

Afrika kıtasına yiyecek göndermek için bağış toplayan Didem Hanım hangi kitle iletişim aracını seçer ise duyuru daha çabuk öğrenilir?