7. Sınıf Özgürüm Sorumluluklarımın Olduğu Yere Kadar Test

11 Eylül 2023 1 By testimiz.com

7. Sınıf Özgürüm Sorumluluklarımın Olduğu Yere Kadar

Test Çöz

 

İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?
“RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
“İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.” Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?
“Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.” Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?

Anayasası’mızın 20. maddesi “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” şeklindedir. Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
1.          Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını ……………………. denetler.

 

2.         ……………………. toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlara verilen isimdir.

3.          Arkadaşım Ayşe’nin sabah beni gördüğünde bana el sallaması ……………………., gülümseyerek tepki vermesi de ……………………. olarak nitelendirilir.

Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

Aşağıdakilerden hangisi medyanın bireyler arasındaki iletişime olumsuz etkilerinden biridir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1.         Ümit Burnu’nu ……………………. bulmuştur.

 

2.         Osmanlı ordusunda devşirmelerden meydana gelen ……………………. bulunurdu.

3.         Avrupalı ……………………. Osmanlı Devleti’nde görüp yaşadıklarını kitaplarında anlatmışlardır.

Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.

 

Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?