7. Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız

Test Çöz

Soru 1
I- Telgraf
II- Gazete
III- Dergi
IV- Akıllı Telefon
Yukarıda verilen kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralamaları şıklarda verilmiştir. Buna göre hangi sırlama doğrudur? (en önce çıkandan en son çıkana şeklinde sıralama yapınız.)

A) I-II-III-IV
B) IV-I-II-III
C) III-II-I-IV
D) II-III-I-IV
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma örneğidir?
A) Burak Bey ile Afet Hanım’ın aynı görüşte olmaması ve kaba bir münazara göstermeleri.
B) Utku’nun iş arkadaşı ile aynı görüşte olmaması ve kavga çıkması.
C) Polislerin hırsızlar ile çatışması.
D) Deniz’in arkadaşı ile aynı görüşte olmaması fakat fikirlerine saygı gösterilmesi.
Soru 3
“Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Sözlü iletişim.
B) Sözsüz iletişim.
C) Görsel iletişim.
D) Yazılı iletişim.
Soru 4
Uzlaşma, Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak

Çatışma, Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.
Buna göre hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir uzlaşma örneğidir?
A) Eda’nın arkadaşı ile iyi anlaşmaması
B) Furkan’ın arkadaşlarına hakaret etmemesi
C) Ahmet’in oyuncaklarını kardeşi ile paylaşmaması
D) Hilal’in arkadaşlarına vurması
Soru 5
Mustafa Kemal Atatürk hangi gazete kuruluşu için ” Benim gazetem. ” ifadesini kullanmıştır?
A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
B) Açıksöz Gazetesi
C) İrade-i Milliye Gazetesi
D) Albayrak Gazetesi


Soru 6


İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
B) İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde.
C) Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
D) Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
Soru 7
Ali: Dinlemek konuşmaktan da önemlidir.
Mehmet: İletişimde en etkili yol konuşmaktır
Arda: Son sözü söylemek çok önemlidir.
Cemil: Konuşmacı ile göz odağı kurmak daima önemsizdir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin veya hangisinin cümlesi doğrudur?
A) Sadece Cemil’in
B) Hepsinin
C) Ali, Mehmet ve Arda’nın
D) Hiçbirinin
Soru 8
Ezgi Sosyal Bilgiler dersinde ” Konuşmak gümüşse sükut altındır. ” atasözünü öğreniyor. Buna göre bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Konuşmak
B) Dinlemek
C) Altın
D) Susmak
Soru 9
Afrika kıtasına yiyecek göndermek için bağış toplayan Didem Hanım hangi kitle iletişim aracını seçer ise duyuru daha çabuk öğrenilir?
A) Televizyon
B) Radyo
C) Dergi
D) İnternet
Soru 10
Aşağıda iki arkadaşın diyalogu verilmiştir.
Elif: Ece’nin sınavı hiç iyi geçmemiş.

Duygu: Neden iyi geçmemiş ki, Sorular gayet basitti?
Elif: Ama birde onun bakış açısından bakmamız gerek, kendini onun yerine koymalısın. İşte buna ………………. denir.


Duygu: Haklısın Pelinsu.


Buna göre Elif’in bahsettiği tanımda noktalı yere hangi kelime gelmelidir?
A) Haklılık
B) Empati
C) Uzlaşma
D) Anlayış
Soru 11
Aşağıdaki kişilerden hangisi Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşuna öncülük eden isimlerden değildir?
A) Halide Edip Adıvar
B) İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal Atatürk
D) Yusuf Nadi Abalıoğlu
Soru 12
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.
Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.
Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3