7. Sınıf İletişim Ve İnsan İlişkileri Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf İletişim Ve İnsan İlişkileri

Test Çöz

 

Soru 1
Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çalışmalarını ve mücadele ettikleri sorunları halka anlatmak için kitle iletişim araçları kullanır ve çözümü için uğraşır.
Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kamuoyu oluşturmada önemli bir rol oynar.
B) Herhangi bir konuda toplumsal duyarlılık oluşturur
C) Tüm sorunları çözer
D) Bir yerde çıkan sorunu geniş kitlelere ulaştırır
Soru 2
Önceki yıllarda İran, Pakistan ve Yunanistan’da meydana gelen doğal afetleri televizyondan izleyen vatandaşlarımız ve çeşitli kuruluşlarımız daha sonra bu ülkelere çeşitli yardımlar göndermiştir.
Bu bilgilere bakarak Kitle İletişim Araçları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?
A) Vatandaşlık görevlerimizi bilmemizi sağlar
B) İnsanlar arası etkileşimi artırarak, dayanışmaya katkı sağlar
C) Kitle İletişim araçları toplumun eğitim düzeyini yükseltmeye katkı sağlar
D) Depreme karşı alınacak tedbirleri öğretir
Soru 3
Günümüzde televizyon, radyo, bilgisayar, uydu yayınları gibi kitle iletişim araçları etkileşimi hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla­rının olumlu özelliklerinden değildir?
A) Dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.
B) Kamuoyu oluşturmada en etkili araçtır.
C) Internet erişimi ile sosyalleşmeyi azalmaktadır.
D) Yeni düşünceleri, haberleri kısa sürede geniş kitleler ulaştırır.
Soru 4
İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgiye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanabilir.
Bu cümlede kitle iletişim araç­larının hangi özelliği üzerine vurgu yapılmıştır?
A) KİA kamuoyu oluşturur.
B) KİA eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar.
C) KİA her zaman doğru bilgi verir.
D) KİA sayesinde çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
Soru 5
Bazı problemlerin nedenleri, insanların birbirlerini dinlememelerinden ya da iletişim çatışmaları yaşamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok ilişkilidir?
A) Son yıllarda insanlar arasında iletişim azalmaktadır.
B) İyi iletişim kurarak birbirini dinleyen ve anlayan bireyler daha az kavga etmektedir.
C) Empati iletişimi kolaylaştıran bir unsurdur.
D) İletişim her zaman olumsuzluklara neden olmaktadır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?
A) Dünyanın farklı yerlerindeki olaylardan haberdar olmaktadır.
B) Aile içinde etkileşimi arttırmaktadır.
C) Eğlenceli zaman geçirmektedir.
D) Gündemi takip ederek bilgi sahibi olmaktadır.
Soru 7
I- Üretilen bilgiler, dünyanın her yerine kolayca yayılmıştır.

II- Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanmıştır.

III- Uluslar, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.

IV- Kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin bir hâle gelmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
Soru 8
İletişimin unsurları etkili anlatım ve iyi bir dinleyici olmadan geçer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde olması gereklidir?
A) Karşıdakinin sözlerine müdahale etmek
B) Kendi düşüncelerimizi karşıdakine kabul ettirmeye çalışmak
C) Karşıdaki konuşurken başka işle uğraşmamak
D) Yüksek sesle konuşmak
Soru 9
Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?
A) Bir kerede uslu dursan ne olur
B) Ne zaman işini düzgün yaptın ki
C) Görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor
D) Niye her zaman yaramazsın
Soru 10
Yaşadığımız olaylar karşısında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız Buna göre, yaşadığımız olaylarda ilk olarak hangi düşünce ile devam edersek iletişimde zor durumlara düşmemiş oluruz?
A) Kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız
B) Karşıdakinin haklı olduğunu düşünmeliyiz
C) Hep kendimizin haklı olacağını düşünmeliyiz
D) Karşıdakinin hata yapmasını beklemeliyiz
Soru 11
Betül her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Betül’ü televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak bir süre sonra, Betül babasına okulda yaptıklarını anlatmayı bırakmıştır.
Betül ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz yüze iletişim kurulmaması
B) Betül’ün çok heyecanlı anlatması
C) Betül’ün hep iyi olayları anlatması
D) Baba’nın Betül’ü inandırıcı bulmaması
Soru 12
Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, onlara dünyada olup bitenler hakkında haber iletmenin yanında insanları eğlendirme ve insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama gibi bir işlevi de vardır.
Buna göre kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?
A) Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını sağladığı
B) İnsanlar üzerinde çok yönlü bir şekilde etkili olduğu
C) Toplumsal çatışmaların önüne geçtiği
D) Kültürel ayrılıkları ortadan kaldırdığı
Soru 13
Hitabet gücü yüksek olan kişiler, düzgün anlaşılır bir dille konuşmanın yanında bazı özellikleri de vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi olamaz?
A) El ve kol hareketleriyle konuşmasını destek­leme
B) Jest ve mimiklerini kullanma
C) Sürekli aynı ses tonunu kullanma
D) Dinleyicilerle göz temasını sağlayabilme
Soru 14
Hızla gelişen teknoloji sayesinde Kitle İletişim Araçlarının hayatımızdaki rolü artmaktadır. Dünyanın bir ucundaki olayları anında görebilmekteyiz. Ancak bu hızlı gelişim bazı sorunlarda çıkarmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A) Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etme zorlaşır
B) Her yerde iletişim yaygınlaşmıştır
C) Haberlerin güvenirliği azalabilir
D) İletişim kargaşası ortaya çıkar
Soru 15
Dinlemeyi engelleyen etmenler çevresel ve kişisel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz?
A) Kendi düşüncesine daha fazla önem vermek
B) Başkalarına saygı duymak
C) Başka insanları olduğu gibi kabul etmek
D) Diğer kişilerle empati kurmak
Soru 16
Ahmet Bey işini büyüttüğü için yeni bir işhanına taşınmış ve bürosunu yerleştirmekle uğraşıyordu. Yan tarafındaki Hasan Bey de yorulan yeni komşusuna biraz yardım etmiş ve mola verdiklerinde soğuk bir şeyler ısmarlamıştır.

Yaşanan bu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hasan Bey iyi bir iletişim örneği sergile­miştir.
B) Ahmet Bey yeni taşındıkları işhanında kötü karşılanmışlardır.
C) Ahmet Bey yeni işhanından memnun değildir.
D) Ahmet Bey iyi komşuluk ilişkilerine henüz alışamamışlardır.
Soru 17
İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden sonra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı. Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gelmişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etkilendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım gönderdim.
Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım konusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Kitle iletişim araçları
B) Komşuları
C) Doğal afetler
D) Arkadaşları
Soru 18
İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır İletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak ikiye ayrılır
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu bir iletişim kurmada diğerlerine göre daha etkili olur?
A) Kimse bana nasıl hareket edeceğimi söyleyemez.
B) Elinize sağlık, yemek çok lezzetli olmuş
C) Ben sizden büyük olduğum için sizin konuşmanızı dinlememe gerek yok
D) Sen bu kafayla sınavda başarılı olamazsın.
Soru 19
İlk insanlar ateş ve duman ile haberleşirken İlk çağdan itibaren yazı kullanılmış geçen yüzyıl telgraf kullanılırken günümüzde telefon, internet gibi anında sesli ve görüntülü iletişim başlamıştır.
Buna göre iletişimin tarihsel süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İletişim araçlarının zamanla geliştiğine
B) İletişim araçlarını her topluluk aynı anda kullandığına
C) İletişim araçları değiştikçe iletişimin kalitesi de artmıştır
D) İletişimin ilk insanlardan itibaren başladığına
Soru 20
Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü anlaya­bilme ve onun düşüncelerine ortak olabilme­ye “empati” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi empati kurmaya örnek olarak gösterilemez?
A) Yeni yerler görmek için seyahat etmeyi sevdiğini anlıyorum.
B) Yazılıdan yüksek puan aldığına ben de çok sevindim.
C) Ben de senin gibi, kurallara uymayan öğrencilerin ne yapmak istediğini anlamıyorum.
D) Bu filmi neden seyrettiğini anlayamıyorum.