7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Test

12 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri

Test Çöz

 

Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?

İletişimin unsurları etkili anlatım ve iyi bir dinleyici olmadan geçer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde olması gereklidir?
Ahmet Bey işini büyüttüğü için yeni bir işhanına taşınmış ve bürosunu yerleştirmekle uğraşıyordu. Yan tarafındaki Hasan Bey de yorulan yeni komşusuna biraz yardım etmiş ve mola verdiklerinde soğuk bir şeyler ısmarlamıştır.

 

Yaşanan bu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Dinlemeyi engelleyen etmenler çevresel ve kişisel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz?
Yaşadığımız olaylar karşısında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız Buna göre, yaşadığımız olaylarda ilk olarak hangi  düşünce ile devam edersek iletişimde zor durumlara düşmemiş oluruz?
Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü anlaya­bilme ve onun düşüncelerine ortak olabilme­ye “empati” denir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi empati kurmaya  örnek olarak gösterilemez?

 Betül her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Betül’ü televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak bir süre sonra, Betül babasına okulda yaptıklarını anlatmayı bırakmıştır.

 

Betül ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Hitabet gücü yüksek olan kişiler, düzgün anlaşılır bir dille konuşmanın yanında bazı özellikleri de vardır.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden  birisi olamaz?

İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır İletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak ikiye ayrılır

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu bir iletişim kurmada diğerlerine göre daha etkili olur?

Bazı problemlerin nedenleri, insanların birbirlerini dinlememelerinden ya da iletişim çatışmaları yaşamalarından kaynaklanmaktadır.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok ilişkilidir?

İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden sonra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı. Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gelmişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etkilendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım gönderdim.

 

Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım konusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

I- Üretilen bilgiler, dünyanın her yerine kolayca yayılmıştır.

 

Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanmıştır.

Uluslar, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.

V- Kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin bir hâle gelmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?
Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, onlara dünyada olup bitenler hakkında haber iletmenin yanında insanları eğlendirme ve insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama gibi bir işlevi de vardır.

 

Buna göre kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?

Hızla gelişen teknoloji sayesinde Kitle İletişim Araçlarının hayatımızdaki rolü artmaktadır. Dünyanın bir ucundaki olayları anında görebilmekteyiz. Ancak bu hızlı gelişim bazı sorunlarda çıkarmaktadır.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

Önceki yıllarda İran, Pakistan ve Yunanistan’da meydana gelen doğal afetleri televizyondan izleyen vatandaşlarımız ve çeşitli kuruluşlarımız daha sonra bu ülkelere çeşitli yardımlar göndermiştir.

 

Bu bilgilere bakarak Kitle İletişim Araçları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?

Günümüzde televizyon, radyo, bilgisayar, uydu yayınları gibi kitle iletişim araçları etkileşimi hızlandırmıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla­rının olumlu özelliklerinden değildir?

İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgiye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanabilir.

 

Bu cümlede kitle iletişim araç­larının hangi özelliği üzerine vurgu yapılmıştır?

İlk insanlar ateş ve duman ile haberleşirken İlk çağdan itibaren yazı kullanılmış geçen yüzyıl telgraf kullanılırken günümüzde telefon, internet gibi anında sesli ve görüntülü iletişim başlamıştır.

 

Buna göre iletişimin tarihsel süreciyle ilgili  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çalışmalarını ve mücadele ettikleri sorunları halka anlatmak için kitle iletişim araçları kullanır ve çözümü için uğraşır.

 

Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?