7.Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim Ve İnsan İlişkileri Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

Test Çöz

 

Soru 1
İletişimin unsurları etkili anlatım ve iyi bir dinleyici olmadan geçer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde olması gereklidir?
A) Yüksek sesle konuşmak
B) Kendi düşüncelerimizi karşıdakine kabul ettirmeye çalışmak
C) Karşıdaki konuşurken başka işle uğraşmamak
D) Karşıdakinin sözlerine müdahale etmek
Soru 2
Dinlemeyi engelleyen etmenler çevresel ve kişisel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz?
A) Diğer kişilerle empati kurmak
B) Başka insanları olduğu gibi kabul etmek
C) Başkalarına saygı duymak
D) Kendi düşüncesine daha fazla önem vermek
Soru 3
Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çalışmalarını ve mücadele ettikleri sorunları halka anlatmak için kitle iletişim araçları kullanır ve çözümü için uğraşır.
Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kamuoyu oluşturmada önemli bir rol oynar.
B) Herhangi bir konuda toplumsal duyarlılık oluşturur
C) Bir yerde çıkan sorunu geniş kitlelere ulaştırır
D) Tüm sorunları çözer
Soru 4
Yaşadığımız olaylar karşısında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız Buna göre, yaşadığımız olaylarda ilk olarak hangi düşünce ile devam edersek iletişimde zor durumlara düşmemiş oluruz?
A) Karşıdakinin haklı olduğunu düşünmeliyiz
B) Karşıdakinin hata yapmasını beklemeliyiz
C) Kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız
D) Hep kendimizin haklı olacağını düşünmeliyiz
Soru 5
Günümüzde televizyon, radyo, bilgisayar, uydu yayınları gibi kitle iletişim araçları etkileşimi hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla­rının olumlu özelliklerinden değildir?
A) Internet erişimi ile sosyalleşmeyi azalmaktadır.
B) Kamuoyu oluşturmada en etkili araçtır.
C) Dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.
D) Yeni düşünceleri, haberleri kısa sürede geniş kitleler ulaştırır.
Soru 6
İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden sonra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı. Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gelmişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etkilendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım gönderdim.
Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım konusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Komşuları
B) Arkadaşları
C) Doğal afetler
D) Kitle iletişim araçları
Soru 7
Ahmet Bey işini büyüttüğü için yeni bir işhanına taşınmış ve bürosunu yerleştirmekle uğraşıyordu. Yan tarafındaki Hasan Bey de yorulan yeni komşusuna biraz yardım etmiş ve mola verdiklerinde soğuk bir şeyler ısmarlamıştır.

Yaşanan bu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ahmet Bey yeni işhanından memnun değildir.
B) Ahmet Bey yeni taşındıkları işhanında kötü karşılanmışlardır.
C) Ahmet Bey iyi komşuluk ilişkilerine henüz alışamamışlardır.
D) Hasan Bey iyi bir iletişim örneği sergile­miştir.
Soru 8
Betül her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Betül’ü televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak bir süre sonra, Betül babasına okulda yaptıklarını anlatmayı bırakmıştır.
Betül ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baba’nın Betül’ü inandırıcı bulmaması
B) Betül’ün hep iyi olayları anlatması
C) Yüz yüze iletişim kurulmaması
D) Betül’ün çok heyecanlı anlatması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?
A) Eğlenceli zaman geçirmektedir.
B) Aile içinde etkileşimi arttırmaktadır.
C) Gündemi takip ederek bilgi sahibi olmaktadır.
D) Dünyanın farklı yerlerindeki olaylardan haberdar olmaktadır.
Soru 10
Önceki yıllarda İran, Pakistan ve Yunanistan’da meydana gelen doğal afetleri televizyondan izleyen vatandaşlarımız ve çeşitli kuruluşlarımız daha sonra bu ülkelere çeşitli yardımlar göndermiştir.
Bu bilgilere bakarak Kitle İletişim Araçları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?
A) Depreme karşı alınacak tedbirleri öğretir
B) Kitle İletişim araçları toplumun eğitim düzeyini yükseltmeye katkı sağlar
C) Vatandaşlık görevlerimizi bilmemizi sağlar
D) İnsanlar arası etkileşimi artırarak, dayanışmaya katkı sağlar
Soru 11
Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?
A) Niye her zaman yaramazsın
B) Görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor
C) Ne zaman işini düzgün yaptın ki
D) Bir kerede uslu dursan ne olur
Soru 12
Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü anlaya­bilme ve onun düşüncelerine ortak olabilme­ye “empati” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi empati kurmaya örnek olarak gösterilemez?
A) Yazılıdan yüksek puan aldığına ben de çok sevindim.
B) Bu filmi neden seyrettiğini anlayamıyorum.
C) Ben de senin gibi, kurallara uymayan öğrencilerin ne yapmak istediğini anlamıyorum.
D) Yeni yerler görmek için seyahat etmeyi sevdiğini anlıyorum.
Soru 13
Bazı problemlerin nedenleri, insanların birbirlerini dinlememelerinden ya da iletişim çatışmaları yaşamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok ilişkilidir?
A) Son yıllarda insanlar arasında iletişim azalmaktadır.
B) Empati iletişimi kolaylaştıran bir unsurdur.
C) İletişim her zaman olumsuzluklara neden olmaktadır.
D) İyi iletişim kurarak birbirini dinleyen ve anlayan bireyler daha az kavga etmektedir.
Soru 14
Hitabet gücü yüksek olan kişiler, düzgün anlaşılır bir dille konuşmanın yanında bazı özellikleri de vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi olamaz?
A) El ve kol hareketleriyle konuşmasını destek­leme
B) Jest ve mimiklerini kullanma
C) Dinleyicilerle göz temasını sağlayabilme
D) Sürekli aynı ses tonunu kullanma
Soru 15
İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgiye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanabilir.
Bu cümlede kitle iletişim araç­larının hangi özelliği üzerine vurgu yapılmıştır?
A) KİA eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar.
B) KİA sayesinde çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
C) KİA kamuoyu oluşturur.
D) KİA her zaman doğru bilgi verir.
Soru 16
Hızla gelişen teknoloji sayesinde Kitle İletişim Araçlarının hayatımızdaki rolü artmaktadır. Dünyanın bir ucundaki olayları anında görebilmekteyiz. Ancak bu hızlı gelişim bazı sorunlarda çıkarmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A) İletişim kargaşası ortaya çıkar
B) Haberlerin güvenirliği azalabilir
C) Her yerde iletişim yaygınlaşmıştır
D) Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etme zorlaşır
Soru 17
İlk insanlar ateş ve duman ile haberleşirken İlk çağdan itibaren yazı kullanılmış geçen yüzyıl telgraf kullanılırken günümüzde telefon, internet gibi anında sesli ve görüntülü iletişim başlamıştır.
Buna göre iletişimin tarihsel süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İletişimin ilk insanlardan itibaren başladığına
B) İletişim araçlarının zamanla geliştiğine
C) İletişim araçlarını her topluluk aynı anda kullandığına
D) İletişim araçları değiştikçe iletişimin kalitesi de artmıştır
Soru 18
Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, onlara dünyada olup bitenler hakkında haber iletmenin yanında insanları eğlendirme ve insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama gibi bir işlevi de vardır.
Buna göre kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?
A) İnsanlar üzerinde çok yönlü bir şekilde etkili olduğu
B) Toplumsal çatışmaların önüne geçtiği
C) Kültürel ayrılıkları ortadan kaldırdığı
D) Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını sağladığı
Soru 19
I- Üretilen bilgiler, dünyanın her yerine kolayca yayılmıştır.

II- Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanmıştır.

III- Uluslar, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.

IV- Kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin bir hâle gelmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir?
A) I ve III
B) I ve II
C) III ve IV
D) II ve IV
Soru 20
İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır İletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak ikiye ayrılır
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu bir iletişim kurmada diğerlerine göre daha etkili olur?
A) Kimse bana nasıl hareket edeceğimi söyleyemez.
B) Elinize sağlık, yemek çok lezzetli olmuş
C) Sen bu kafayla sınavda başarılı olamazsın.
D) Ben sizden büyük olduğum için sizin konuşmanızı dinlememe gerek yok