7.Sınıf Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Konu Testi

6 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Konu Testi

7.Sınıf Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

TEBRİKLER.

7.Sınıf Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin İpek Yolu’nu ele geçirmesinden sonra güçlenmesine katkı sağladığı söylenebilir?
A
Yolcuların dinlenmesi için yol üzerine kervansaraylar yapılmıştır.
B
İpek Yolu’na sahip olmak isteyen devletler birbirleriyle savaşmıştır.
C
Osmanlı Devleti için ekonomik bir kaynak olmuştur.
D
İpek Yolu’nu Osmanlı Devleti’nin savaş yoluyla ele geçirmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi orta çağda Çin ile Avrupa arasındaki bir ticaret yoludur ve bu yoldan Avrupa’ya ipek, porselen, kağıt gibi ürünler, ayrıca altın, gümüş gibi değerli eşyalarda taşınmıştır?
A
Kral Yolu
B
Baharat Yolu
C
Kervan Yolu
D
İpek Yolu
Soru 3
İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıkların toprağı ekip biçerek üretimi ihtiyaçtan fazla artırmaları sonucunda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir?
A
Ulaşım
B
Sanayi
C
Tarım
D
Ticaret
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca devletlerin verimli topraklara sahip olabilmek için yaptıkları savaşların sebeplerinden birsi değildir?
A
Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması.
B
Toprağın yönetimde de önemli olması.
C
Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması.
D
Topraktan çanak ve çömlek yapılması.
Soru 5
Aşağıda verilen Osmanlı zamanındaki toprak yönetimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Araziler devlet görevlerine dirlik olarak verilir.
B
En önemli toprak parçası zeamettir.
C
Araziler has, zeamet ve tımar olarak ayrılır.
D
Arazi kâtipleri toprak kayıtlarını tutarlar.
Soru 6
Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir. İşletme hakkı halka verilen bu arazilere ne ad veriliyordu?
A
Has
B
Zeamet
C
Mirî Arazi
D
Tımar
Soru 7
Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti toprak yönetiminde derebeylik yerine hangi sistemi uygulamıştır?
A
Tımar Sistemi
B
Mirî Arazi
C
Has sistemi
D
Zeamet sistemi
Soru 8
Aşağıda verilen toprağın endüstriyel faaliyetlerindeki yeri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe azalmaktadır.
B
Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri fark edilmiştir.
C
Her türlü sanayinin temel dayanağı topraktır.
D
Günümüzde gıda, tekstil, inşaat ve metal endüstrisinin temel ham madde kaynağı topraktır.
Soru 9
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toprağın önemini korumasını temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tarıma dayalı sanayinin gün geçtikçe azalması.
B
İnsanların şehir yaşamını daha çok tercih etmesi.
C
Verimli toprak tabakasının erozyon nedeniyle yok olması.
D
Toprağın tarım ve tarıma dayalı üretim için temel kaynak olması.
Soru 10
Tarım ve hayvancılığın başlaması insanların yaşam biçimini ve üretim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Tarımsal üretime ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisinden sonra olduğu söylenebilir?
A
Ticaret yollarının kurulması
B
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi.
C
Paranın icat edilmesi.
D
Yerleşik hayata geçilmesi.
Soru 11
Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörlerin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ulaşım
B
Su
C
Toprak
D
Sanayi
Soru 12
Aşağıdaki kurumlardan hangisi bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır?
A
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
B
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
D
Toprak Mahsulleri Ofsi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörlerin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilen toprağın endüstriyel faaliyetlerindeki yeri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Hangisi tarih boyunca devletlerin verimli topraklara sahip olabilmek için yaptıkları savaşların sebeplerinden birsi değildir?
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin İpek Yolu’nu ele geçirmesinden sonra güçlenmesine katkı sağladığı söylenebilir?
Hangisi orta çağda Çin ile Avrupa arasındaki bir ticaret yoludur ve bu yoldan Avrupa’ya ipek, porselen, kağıt gibi ürünler, ayrıca altın, gümüş gibi değerli eşyalarda taşınmıştır?
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toprağın önemini korumasını temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilen Osmanlı zamanındaki toprak yönetimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıkların toprağı ekip biçerek üretimi ihtiyaçtan fazla artırmaları sonucunda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir?
Tarım ve hayvancılığın başlaması insanların yaşam biçimini ve üretim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Tarımsal üretime ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisinden sonra olduğu söylenebilir?
Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir. İşletme hakkı halka verilen bu arazilere ne ad veriliyordu?
Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti toprak yönetiminde derebeylik yerine hangi sistemi uygulamıştır?
Aşağıdaki kurumlardan hangisi bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır?

       7.Sınıf Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Konu Testi Hakkında:

       Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

        1. 7.Sınıf Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak konu testi İnteraktif etkileşimli bir çalışmadır. Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak çalışma testi öğrenme hedeflidir. Üstelik interaktif Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Özellikle sınıf içi uygulamalar Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testinin başarısını artırmaktadır. Online Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testi için öğrenci yada öğretmen görüşü önemlidir. Lütfen bizimle paylaşınız.

       2. 7.Sınıf Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

İnteraktif Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak test soruları çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 yada 4 seçenekli olabilir. Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. sınıflarda 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak çalışma testi için 4.sınıf ve ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Özellikle her seferinde başka bir test göreceksiniz. Çünkü Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak sanal testinde soru ve seçeneklerin yerleri sürekli değişir. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. Etkileşimli Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testinde süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

       3. 7.Sınıf Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İlk olarak interatif Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testi online çözülür. Çünkü Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak kazanım testini online çözerken kağıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kağıt israfı önlemiştir. Böylece Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testini çözerken atık oluşmaz.

       4. Etkileşimli Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Testi Telif Hakkı:

Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak testinin kullanımı özel izne tabidir.