7.Sınıf Sıfat Tamlaması Test

23 Kasım 2022 1 By testimiz.com

7.Sınıf Sıfat Tamlaması Test

Test Çöz

***

 

1. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne,

2. Kar koysan köz olur aşkın külüne.

3. Şaştım kara bahtın tahammülüne,

4. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban.

Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, karşısında verilen sıfat türü yoktur?
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
‟Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?
  • Şehirler göreceksin kuşları bile susuz
  • Bozkırlar ki (1) kaç asır değmemiş (2) insan eli
  • Ve yoksul, (3)  kavruk köyler,beş on haneli
  • Ah, (4) o köyler, köy değil, şehirler şehir değil.

Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?
Dokunsam bir (1) martı gibi uçup gidecek sanki

(2) Solgun yüzü bir avuç kar.

Orda bir gece yarısı bir (3) hasta çocuk sayıklar

(4) Burda ben…..

Bu dizede numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır?