7.Sınıf Türkçe Sıfat Tamlaması Konu Testi

19 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7.Sınıf Sıfat Tamlaması

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sıfat Tamlaması

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

1. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne,

2. Kar koysan köz olur aşkın külüne.

3. Şaştım kara bahtın tahammülüne,

4. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban.

Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, karşısında verilen sıfat türü yoktur?
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
‟Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?
  • Şehirler göreceksin kuşları bile susuz
  • Bozkırlar ki (1) kaç asır değmemiş (2) insan eli
  • Ve yoksul, (3)  kavruk köyler,beş on haneli
  • Ah, (4) o köyler, köy değil, şehirler şehir değil.

Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?
Dokunsam bir (1) martı gibi uçup gidecek sanki

(2) Solgun yüzü bir avuç kar.

Orda bir gece yarısı bir (3) hasta çocuk sayıklar

(4) Burda ben…..

Bu dizede numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır?