7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.
B
Kendilerine göre erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.
C
Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
D
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Soru 2
Aşağıda verilen sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir?
A
Cibrail
B
Münker Nekir
C
Kiramen Kâtibin
D
İsrafil Mikail
Soru 3
Ahret gününe inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Allaha karşı kulluk görevlerini yerine getirirler.
B
Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.
C
Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
D
Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
Soru 4
Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Ruh
B
Melek
C
Cin
D
Şeytan
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.
B
Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.
C
Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
D
Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?  
A
“De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B
“O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
C
“Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”
D
“Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
Soru 7
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi yanlıştır?    
A
Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş etleri bulunur.
B
Cennette temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları vardır.
C
Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır.
D
Cennetin genişliği göklerle yer kadardır.
Soru 8
Ahrete iman eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
B
Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
C
Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
D
Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi varlıklar alemini oluşturan gruplardan birisi değildir?    
A
Melek, cin, şeytan, ahiret vb. Allah’ın (c.c.)* haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar.
B
Teleskopla görülebilen gök cisimleri ve mikroskopla görülebilen mikro organizmalar vb. özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.
C
Ses ve ışığı duyu organlarımızla algılasak bile bir varlık olarak değerlendiremeyiz.
D
Su, hava, taş ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklardır.
Soru 10
Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyameti haber vermekle görevlidir?    
A
Mikail
B
Kiramen Kâtibin
C
İsrafil
D
Münker Nekir
Soru 11
Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A
Rab
B
İlah
C
Cin
D
Samed
Soru 12
Cehennemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak inkârcılara Allah (c.c.) rahmet etmeyecektir.
B
Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir.
C
Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır.
D
Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar.
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi ahrete inanmamın sağladığı faydalardan birisi değildir?    
A
Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
B
İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
C
İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.
D
İnsanın hayatına çekidüzen verir.
Soru 14
Aşağıdaki meleklerden hangisi Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir?    
A
İsrafil
B
Azrail
C
Cebrail
D
Mikail
Soru 15
Şeytan aşağıdaki durumlardan hangisini sever?        
A
Kötülükten alıkonulmasını
B
Doğru yola yönlendirmesini
C
Zararlı alışkanlıklar edinmesini
D
İyilik yapmaya özendirmesini
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir?
A
Şeytan
B
Işık
C
Cin
D
Melek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?    
A
Ölüm
B
Gayb
C
Mahşer
D
Kıyamet
Soru 18
Hz. İsa’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İnananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.
B
Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.
C
İnsanları tevhid inancına çağırmıştır.
D
Hıristiyanlık dinini yayan peygamberdir.
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?  
A
Ve ileyke nes’â ve nahfid.
B
Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
C
Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
D
Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
Soru 20
Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
B
İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
C
İnsanları yanıltmak ve şaşırtmak için uğraşırlar.
D
Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön