7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Değerlendirme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda ve bugün Mescid-i Haram sınırları içinde kalan tepelere verilen addır?    
A
Arafat
B
Müzdelife
C
Safa Merve
D
Telbiye
Soru 2
Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Hacca gelen Müslümanlar, sosyal ve ekonomik statülerine göre sınıflandırılırlar.
B
Hac ibadeti dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanları aynı amaç için bir araya getirir.
C
İnsanlara takva dışında bir üstünlük olmadığı şuurunu hissettirir.
D
Allah’ın (c.c.) huzurunda mal, makam gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve tüm Müslümanların eşit olduğunu anlarlar.
Soru 3
Her yıl hacı adayları bayramdan önceki gün buraya gelerek Allah’a (c.c.) dua eder ve bağışlanma diler. Belirlenen süre içersinde burada bulunmayan hacılar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmaz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen yerdir?    
A
Mina
B
Kabe
C
Arafat
D
Müzdelife
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi Hac ibadeti yapmak için gerekli olan şartlardan birisi değildir?    
A
Sağlıklı olmak.
B
Maddi imkânı olmak .
C
Akıllı olmak.
D
Yaşlı olmak.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde hacı adayları, şeytan taşlayarak içlerindeki kötü duygu ve düşüncelerden arınır ve Allah’tan (c.c.) af dilerler?  
A
Müzdelife
B
Arafat
C
Mina
D
Kabe
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Arafat ile Mina arasında yer alan bölümdür. Arafat’tan sonra Mina’ya giden hacılar burada durur ve ikinci vakfesini yapar. Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için zikir ve dua edilen yerdir?    
A
Müzdelife
B
Mescid-i Haram
C
Hacerülesved
D
Kabe
Soru 7
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Hac ibadeti yılda birkaç kez yapılabilir.
B
Kurban, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir.
C
Arafat’ta vakfe yapmak umrenin şartlarındandır.
D
Hac veya umre ibadetine başlamak için mikat sınırında ihrama girilir.
Soru 8
Hac ibadeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
İnsanların birlikte ibadet etmelerine vesile olur.
B
Müslümanlar arasında dayanışmayı artırır.
C
Hacda yapılan her ibadetin bir amacı vardır.
D
Hac ibadeti insanlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarır.
Soru 9
Hac ve Umre ibadeti yapılırken giyilen elbisenin adı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
İhram
B
Vakfe
C
Sa’y
D
Tavaf
Soru 10
Hac ibadeti sırasında aşağıdakilerden hangisi en sonra yapılır?    
A
Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a çıkılır.
B
Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır.
C
Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.
D
Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Arafat’ta Zilhicce’nin dokuzuncu gününe rastlayan arife günü bir süre bulunmaktır?    
A
Tavaf
B
Telbiye
C
Sa’y
D
Vakfe
Soru 12
Aşağıda verilen yargıların hangisi hac ibadeti ile ilgilidir?    
A
Diğer varlıklara karşı duyarlılık kazandırır.
B
Tüm insanların eşit olduğunu hissettirir.
C
Farklı ırklardan milyonları bir araya getirir.
D
Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin kazandırdıklarından birisi değildir?    
A
Diğer Müslüman kardeşiyle tanışır; sevinçlerine ortak olur ve dertleriyle dertlenir.
B
Birçok milletten hac ibadeti için gelen Müslümanlar, birbirlerinin kültürlerini tanır ve birbirleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulur.
C
Duygu ve düşüncelerini zenginleştiren hacılar, ibadetlerini hakkıyla tamamladıklarında hayata bakışları değişir ve çevrelerindeki kişilerden ayrıcalıklı görülürler.
D
Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı yerleri görür ve kutsal yerleri görmenin heyecanını yaşar.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi kurban kesmenin amaçlarından biri olamaz?    
A
Allah’ın rızasını kazanmak.
B
Allah’a yakınlaşmak.
C
İbadet etmenin huzurunu yaşamak.
D
İnsanlar arasında itibar kazanmak.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından birisi değildir?    
A
İhrama girmek.
B
Arafat'ta vakfe yapmak.
C
Tavaf etmek.
D
Telbiye duası yapmak.
Soru 16
Kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
Toplumu yardımlaşma ve dayanışmaya alıştıran bir ibadettir.
B
Tarihte ilk defa Hz. Muhammed ile başlayan bir ibadettir.
C
Maddi durumu iyi olanlar tarafından yerine getirilmesi vaciptir.
D
Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve güzel olmasına dikkat edilmelidir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi imkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp kabeyi tavaf etmeleridir?  
A
Umre
B
Kurban
C
Hac
D
Zekât
Soru 18
Hac sırasında- Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk. Lâ şerîke lek!- şeklinde yapılan duanın adı nedir?    
A
Vakfe
B
Sa’y
C
Telbiye
D
Tavaf
Soru 19
Hac ibadetine nereden başlanır?  
A
Mina
B
Müzdelife
C
Kabe
D
Arafat
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi haccın farzlarından birisidir?    
A
Şavt
B
Zemzem
C
Şeytan taşlama
D
Say
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön