7.Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vatanseverlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İslam dininde vatanseverliğe bağlı olarak şehitlik ve gazilik gibi övülen mertebeler oluşmuştur.
B
Vatanseverlik insanın içinden gelen kutsal bir duygudur.
C
Kişi bencil düşünüp ülkesi adına faydalı bir şeyler yapmaktan kaçınmalı ve kendi çıkarlarını gözeterek vatansever olur.
D
Vatanseverlik ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korumayı ve ülkenin kalkınması için çalışmayı gerektirir.
Soru 2
Sorumlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İslam dini, insanı sorumlu bir varlık olarak kabul etmiş ve davranışlarından sorumlu tutmuştur.
B
İnsanın Allah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu kulluktur.
C
Sorumluluk duygusu yardımıyla insan görevlerini bilir ve bu bilinçle hayatını devam ettirir.
D
Sorumluluk duygusu insan hayatına yön veren önemli bir değer değildir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir?  
A
Tutum
B
Davranış
C
Yargı
D
Değer
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi kelime anlamı olarak mizaç, tabiat, huy anlamına gelirken terim olarak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır?    
A
Ahlak
B
Davranış
C
Adalet
D
Karakter
Soru 5
Aşağıda verilen terimlerden hangisi insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır?    
A
Saygı
B
Dürüstlük
C
Sorumluluk
D
Sevgi
Soru 6
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?    
A
Başkalarını da düşünmeliyiz.
B
Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.
C
İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmalıyız.
D
Muhtaçlara yardım insanı mutlu eder.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?    
A
Dürüstlük
B
Sorumluluk
C
Kıskançlık
D
Sevgi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir?
A
Sabır
B
Çalışma
C
Takva
D
Hidayet
Soru 9
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Değer; bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir.
B
Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
C
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
D
Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir.
Soru 10
Saygı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Saygı, insanlar bireysel haklarını korur ve karşısındakine müsamaha göstermesini engeller.
B
Haksızlık, zulüm, iftira, alay etmek gibi tutum ve davranışlar saygı bağını zedeler ve insanları hem Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktan hem de birbirlerinden uzaklaştırır.
C
Güzel ahlakı ile örnek olan Hz. Peygamber saygın bir insanın nasıl olması gerektiği hususunda Müslümanlara yol göstermiştir.
D
Müslümanların Yüce Allah’a olan saygıları insanlara olan davranışlarına da yansır.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?    
A
Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen.
B
Görevlerini zamanında yapan.
C
Sahibinden izin almadan meyve toplayan.
D
Şaka yaparken yalana başvuran.
Soru 12
Yardımseverlik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim’de yardım edilmesi gereken kişiler belirtilmiş ve yardım etmenin kibir ve övünme gibi duygulara sebep olmaması gerektiği vurgulanmıştır.
B
Yardımsever olmak iyi bir insan olmanın gereğidir.
C
İslam dini Müslümanları yardımseverliğe teşvik etmiş ve yardımların ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılmasını istemiştir.
D
Yardımseverlik insanı bencil davranışlara yakınlaştırır.
Soru 13
Sabırla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Yaşanılan güçlükler karşısında sabırlı davranmak imanlı olmanın bir gereğidir.
B
Sabır, imandan farklı olarak ele alınması gereken bir kavramdır.
C
Peygamberin hayatı sabır konusunda güzel örneklerle doludur.
D
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?  
A
Saygı
B
Dürüstlük
C
Sorumluluk
D
Sevgi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?    
A
Çalışkanlık
B
Vatanseverlik
C
Adalet
D
Yardımseverlik
Soru 16
Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber'in toplumda sevgiyi artırmak için yaptığı eylemlerden birisi değildir?    
A
Küskünleri barıştırmıştır.
B
Müslümanlar arasında selamlaşmanın yayılmasını istemiş,
C
Müslümanlar arasında hediyeleşmeyi yasaklamıştır.
D
Müslümanların birbirlerine tebessüm etmelerinin sadaka olduğunu belirtmiştir.
Soru 17
Adaletle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister.
B
Adalet, toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir.
C
Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık gibi davranışlar artar.
D
Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzursuz hisseder.
Soru 18
Özdenetimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Öz denetime sahip olan kişi nerede nasıl davranması gerektiğine çok önem vermez.
B
İnsan özdenetim sayesinde davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
C
Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir.
D
Peygamber Müslümanların her zaman Allah’a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini öğütlemiştir.
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Gazilerin her ihtiyaçlarını evlerinde karşılanmalı dışarı çıkmalarına izin verilmemelidir.
B
Toplumda gazi ve şehitlere saygı duyulmuş ve hürmet gösterilmiştir.
C
Savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen müminlere gazi denir.
D
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere şehit denir.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi Felak Suresi’nde yer almaz?    
A
Kul e’ûzu bi rabbi’n-nâs.
B
Min şerri mâ halak.
C
Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab.
D
Ve minşerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön