7. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Testi

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hz. Muhammed’e hangi kişilik özelliğinden dolayı Muhammedü’l- Emin denilmiştir?      
A
Doğruluk ve dürüstlük
B
Sevgi ve saygı
C
Çalışkanlık ve başarı
D
Adalet ve eşitlik
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur?      
A
İtaat
B
Sabır
C
Sevgi
D
Ahlak
Soru 3
Aşağıda verilen terimlerden hangisi hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a (c.c.) sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme anlamlarına gelir?    
A
Hidayet
B
Sabır
C
Takva
D
Çalışma
Soru 4
Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur: -Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?      
A
Saygı
B
Dürüstlük
C
Sorumluluk
D
Sevgi
Soru 5
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere ne denir?      
A
Mücahit
B
Ceset
C
Gazi
D
Şehit
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber’in insanlara değer vermesi ilgili değildir?  
A
Küçük büyük herkese selam vermesi
B
En küçük ikramı bile kabul etmesi
C
Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi
D
Muhatabın yüzüne bakarak konuşması
Soru 7
Söz ve davranışlarda dürüstlüğe uygun hareket etmek toplumda aşağıdakilerden hangisine sebep olur?      
A
Bireylerin yalnızlaşmasına neden olur.
B
Güven duygusunu artırır.
C
Bireyler arsındaki farkı artırır.
D
Olumsuz davranışların artmasına neden olur.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?    
A
Bencillik
B
Yardımseverlik
C
Saygı
D
Dostluk
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleridir?  
A
Yargı
B
Tutum
C
Değer
D
Davranış
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?      
A
Ahlak
B
Hukuk
C
Kanun
D
Adalet
Soru 11
Aşağıdaki terimlerden hangisi kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet anlamlarına gelir?      
A
Sorumluluk
B
Erdem
C
Adalet
D
Çalışkanlık
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir?    
A
Davranış
B
Tutum
C
Yargı
D
Değer
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven kişidir?  
A
Hayvan sever
B
Yardımsever
C
Doğasever
D
Vatansever
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?  
A
Sevgi
B
Dürüstlük
C
Dostluk
D
Saygı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi vatanseverlik duygusu içinde yer almaz?      
A
Büyüklere saygı
B
Milli marşımıza saygı
C
Bayrağımıza saygı
D
Milli değerlerimize sahip çıkmak
Soru 16
Vatanını, milletini büyük bir tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveride bulunan kimseye ne denir?      
A
Gazi
B
Şehit
C
Özgüven
D
Vatansever
Soru 17
Âl-i İmrân suresi, 134. Ayet:-“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları aederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.- ayetinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?  
A
Öz denetim
B
Bağışlama
C
Adalet
D
Cömertlik
Soru 18
Aşağıda verilen terimlerden hangisi kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir?      
A
Cömertlik
B
Bağışlama
C
Öz denetim
D
Adalet
Soru 19
Sevgi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Peygamber, insanlar arasındaki sevgiyi artıracak davranışlara teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır.
B
Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir.
C
Müslümanların her konuda olduğu gibi sevgi konusunda ölçülü olmalı mümkün olduğunca her şeyi az sevmeye gayret temelidir.
D
Sevgi, Allah (c.c.) tarafından yarattıklarının kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur.
Soru 20
İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi, saygı ve yakınlığa dayalı olmasını ister. Bu yakınlığı sağlayan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Cömertlik
B
Akrabalık
C
Adalet
D
Dostluk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön