7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Testi

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?      
A
Başkalarını da düşünmeliyiz.
B
Muhtaçlara yardım insanı mutlu eder.
C
Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.
D
İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmalıyız.
Soru 2
Sabırla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Peygamberin hayatı sabır konusunda güzel örneklerle doludur.
B
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
C
Yaşanılan güçlükler karşısında sabırlı davranmak imanlı olmanın bir gereğidir.
D
Sabır, imandan farklı olarak ele alınması gereken bir kavramdır.
Soru 3
Sorumlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Sorumluluk duygusu yardımıyla insan görevlerini bilir ve bu bilinçle hayatını devam ettirir.
B
İslam dini, insanı sorumlu bir varlık olarak kabul etmiş ve davranışlarından sorumlu tutmuştur.
C
İnsanın Allah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu kulluktur.
D
Sorumluluk duygusu insan hayatına yön veren önemli bir değer değildir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?    
A
Görevlerini zamanında yapan.
B
Sahibinden izin almadan meyve toplayan.
C
Şaka yaparken yalana başvuran.
D
Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen.
Soru 5
Aşağıda verilen terimlerden hangisi insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır?      
A
Dürüstlük
B
Sorumluluk
C
Saygı
D
Sevgi
Soru 6
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Değer; bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir.
B
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
C
Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir.
D
Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?    
A
Yardımseverlik
B
Çalışkanlık
C
Vatanseverlik
D
Adalet
Soru 8
Öz denetimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
İnsan özdenetim sayesinde davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
B
Peygamber Müslümanların her zaman Allah’a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini öğütlemiştir.
C
Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir.
D
Öz denetime sahip olan kişi nerede nasıl davranması gerektiğine çok önem vermez.
Soru 9
Adaletle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Adalet, toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir.
B
Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzursuz hisseder.
C
İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister.
D
Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık gibi davranışlar artar.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen müminlere gazi denir.
B
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere şehit denir.
C
Gazilerin her ihtiyaçlarını evlerinde karşılanmalı dışarı çıkmalarına izin verilmemelidir.
D
Toplumda gazi ve şehitlere saygı duyulmuş ve hürmet gösterilmiştir.
Soru 11
Yardımseverlik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
İslam dini Müslümanları yardımseverliğe teşvik etmiş ve yardımların ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılmasını istemiştir.
B
Yardımsever olmak iyi bir insan olmanın gereğidir.
C
Kur’an-ı Kerim’de yardım edilmesi gereken kişiler belirtilmiş ve yardım etmenin kibir ve övünme gibi duygulara sebep olmaması gerektiği vurgulanmıştır.
D
Yardımseverlik insanı bencil davranışlara yakınlaştırır.
Soru 12
Saygı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Saygı, insanlar bireysel haklarını korur ve karşısındakine müsamaha göstermesini engeller.
B
Güzel ahlakı ile örnek olan Hz. Peygamber saygın bir insanın nasıl olması gerektiği hususunda Müslümanlara yol göstermiştir.
C
Müslümanların Yüce Allah’a olan saygıları insanlara olan davranışlarına da yansır.
D
Haksızlık, zulüm, iftira, alay etmek gibi tutum ve davranışlar saygı bağını zedeler ve insanları hem Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktan hem de birbirlerinden uzaklaştırır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir?      
A
Çalışma
B
Hidayet
C
Sabır
D
Takva
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi Felak Suresi’nde yer almaz?      
A
Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab.
B
Kul e’ûzu bi rabbi’n-nâs.
C
Min şerri mâ halak.
D
Ve minşerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad.
Soru 15
Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber”in toplumda sevgiyi artırmak için yaptığı eylemlerden birisi değildir?      
A
Küskünleri barıştırmıştır.
B
Müslümanların birbirlerine tebessüm etmelerinin sadaka olduğunu belirtmiştir.
C
Müslümanlar arasında selamlaşmanın yayılmasını istemiş,
D
Müslümanlar arasında hediyeleşmeyi yasaklamıştır.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi kelime anlamı olarak mizaç, tabiat,huy anlamına gelirken terim olarak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır?      
A
Adalet
B
Davranış
C
Ahlak
D
Karakter
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir?  
A
Değer
B
Yargı
C
Davranış
D
Tutum
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?    
A
Dürüstlük
B
Sevgi
C
Saygı
D
Sorumluluk
Soru 19
Vatanseverlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Kişi bencil düşünüp ülkesi adına faydalı bir şeyler yapmaktan kaçınmalı ve kendi çıkarlarını gözeterek vatansever olur.
B
Vatanseverlik insanın içinden gelen kutsal bir duygudur.
C
Vatanseverlik ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korumayı ve ülkenin kalkınması için çalışmayı gerektirir.
D
İslam dininde vatanseverliğe bağlı olarak şehitlik ve gazilik gibi övülen mertebeler oluşmuştur.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?      
A
Dürüstlük
B
Kıskançlık
C
Sevgi
D
Sorumluluk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön