7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hac ve Kurban

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hac ve Kurban

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda hac ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Hac ibadeti İslam'ın beş esasından biridir.
B
Hicretin on dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
C
Peygamberimiz haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, bu ibadetin nasıl yapılacağını Müslümanlara göstermiştir.
D
Kur'an ve sünnette bildirilmiştir.
Soru 2
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…- Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi hacca gitmenin şartlarından birisi eğildir?    
A
Yaşlı olmak.
B
Maddi imkânı olmak .
C
Sağlıklı olmak.
D
Akıllı olmak.
Soru 3
Kurban eti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Satılır ve parası dağıtılır.
B
Ev halkı ile yenilir.
C
Kesemeyenlerle paylaşılır.
D
Misafirlere ikram edilir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi hac veya umre ibadeti sırasında Kâbe’nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine doğru dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmektir?  
A
Tavaf
B
Sa’y
C
Vakfe
D
Telbiye
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ihrama giren kişinin Kâbe'ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı bir duadır?  
A
Vakfe
B
Telbiye
C
Sa’y
D
Tavaf
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin amaçlarından biri değildir?    
A
İslam’ın şartlarından birini yerine getirmek.
B
Mekke’ye yerleşmek.
C
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek.
D
Allah’ın rızasını kazanmak.
Soru 7
Hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?    
A
Say - Safa ve Merve
B
Vakfe - Arafat
C
Şeytan taşlama - Medine
D
Tavaf – Mekke
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi haccın şartlarından birisi değildir?    
A
Yolculuğa engel bir hastalığı olmamak.
B
Daha önce umre yapmış olmak.
C
Seyahat özgürlüğüne sahip olmak.
D
Hac yolunda can güvenliği bulunmak.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi mahşerin provası niteliğindedir?    
A
Kabe
B
Müzdelife
C
Mina
D
Arafat
Soru 10
Hacca giden bir Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetler için şükreder.
B
Hac ibadetini gerçekleştirirken kendisi, ailesi, sevdikleri ve tüm İslam âlemi için dua eder.
C
Kendisi ile baş başa kalır ve hesaba çekilmeden önce herkesi hesaba çeker.
D
Kendi içindeki kötü duygu ve düşüncelerden kurtulup ahlakını güzelleştirmek için fırsat bulur.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabettir?    
A
Mescid-i Haram
B
Mina
C
Mescid-i Aksa
D
Kabe
Soru 12
Adak kurbanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Dileği yerine gelen kişi keser.
B
Etinden adak sahibi de yer.
C
Etin tamamı başkalarına dağıtılır.
D
Adayan kişinin ailesi yiyemez.
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?    
A
Kâbe’nin etrafında yedi kere dönerek ziyaret tavafı yapılması.
B
Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapılması.
C
Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilmesi.
D
Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılması.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yerdir?  
A
Arafat
B
Müzdelife
C
Mina
D
Kabe
Soru 15
Hac sırasında aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir nedenle bulunmayanın haccı kabul edilmez?  
A
Kabe
B
Müzdelife
C
Mina
D
Arafat
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi hac mevsiminin dışında istenilen bir vakitte tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan bir ibadettir?    
A
Telbiye
B
tavaf
C
sa’y
D
Umre
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi maddi imkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama giyerek vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf etmeleri ile yapılan ibadettir?    
A
Zekât
B
Umre
C
Hac
D
Kurban
Soru 18
Hacı adayları giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar ve ölmeden önce tövbe etme fırsatı bularak ibadet sayesinde hacılar diğer insanlara karşı aşağıdakilerden hangisini yapmazlar?    
A
Maddi olarak üstün olduklarını gösterirler.
B
Saygı gösterirler.
C
Canlılara zarar vermemeye özen gösterirler.
D
Kırıcı davranışlardan kaçınırlar.
Soru 19
Hac ibadeti sırasında aşağıdakilerden hangisi önce yapılır?    
A
Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır.
B
Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.
C
Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.
D
Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a çıkılır.
Soru 20
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi öncelikle Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak, verdiği sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı şükretmek ve Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için yapılır?    
A
Oruç tutmak
B
Hacca gitmek
C
Zekat vermek
D
Namaz kılmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön