7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmede görülmez?    
A
Üreme ana hücrelerinde görülür.
B
Kalıtsal çeşitlilik sağlar.
C
Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
D
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile ve birbirleriyle aynıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinin ortak özelliklerinden birisi değildir?    
A
Yuvarlak veya yuvarlağa yakın bir şekli vardır.
B
Sitoplazma bulundurur.
C
Enerji üretir.
D
Hücre zarı vardır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop kullanılır.
B
Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü evreni oluşturur.
C
Dünya, Samanyolu Galaksisi’nin içinde bulunur.
D
Kilometre gök biliminde kullanılan uzunluk birimidir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır.
B
Yıldızlar canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür.
C
Kuyruklu yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
D
Dünya’mız Samanyolu Galaksisi’nin avcı kolu üzerinde yer alır.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Tüm canlıları oluşturan hücreler aynı yapılardan oluşmuştur.
B
Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.
C
Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.
D
Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.
Soru 6
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
BİLSAT - Yapay uydu
B
Ay - Doğal uydu
C
Güneş - Gezegen
D
I. Küçükayı - Takımyıldız
Soru 7

1) Işık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasıyla ……………… oluşur.

2) Şimdiye kadar keşfedilen en büyük bulutsu …………………….. Bulutsusu’dur.

3) Bir yıldız yaşamını ………………., ya da bir kara delik olarak tamamlar.

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki cümleleri tamamlamada kullanılmaz?      
A
Nötron Yıldızı
B
Tarantula
C
Kuyruklu yıldız
D
Işık kirliliği
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mitozda görülmez?    
A
Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar.
B
Sonucunda 2 hücre oluşur.
C
Vücut hücrelerinde görülür.
D
Eşeyli üreyen canlılarda türün kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar.
Soru 9

1) Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ………………kullanılır.

2) Güneş sistemi ………………… Galaksisi’nin Avcı (Orion) kolu üzerinde bulunur.

3) Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolanan cisimlere ……………denir.

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki cümleleri tamamlamada kullanılmaz?      
A
Samanyolu
B
Uydu
C
Işık yolu
D
Işık yılı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özel proteinlerle birleşerek oluşturduğu yapıdır?    
A
DNA
B
Kromozom
C
Gen
D
Nükleotit
Soru 11
  • Uzaya yayılan roket parçaları
  • İşlevini yitiren yapay uydular
  • Kuyruklu yıldızlardan kopan parçalar
  • Doğal uydular
  • Uzaya yönlendirilen ışık kaynakları
  • Çevre kirliliğine neden olan etmenler
Yukarıdakilerden kaç tanesi uzay kirliliğine neden olur?    
A
3
B
5
C
2
D
4
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Büyük kütleli yıldızlar mavi-beyaz , orta büyüklükteki yıldızlar sarı ya da kırmızı görünür.
B
Dünya’mızın içinde bulunduğu gökada, “ Samanyolu Gökadası ”dır. Samanyolu gökadasının merkezinden dışarı doğru açılan sarmal kolları vardır. Güneş sistemimiz bu kollardan avcı kolu üzerinde yer alır.
C
Uzay, dünyanın atmosferi dışında Güneş sistemine verilen isimdir.
D
Kendiliğinden ısı ve ışık saçan çok büyük gök cisimlerine “ yıldız ” denir. Dünya’mıza en yakın yıldız “ Güneş ”tir.
Soru 13
“Doku, Sistem, Organ, Hücre, Çekirdek, Organizma” kavramlarını basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Çekirdek – Hücre – Doku –Sistem – Organ – Organizma
B
Çekirdek – Organizma – Hücre – Doku – Organ – Sistem
C
Çekirdek– Doku – Organ – Hücre– Sistem – Organizma
D
Çekirdek – Hücre – Doku – Organ – Sistem – Organizma
Soru 14
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği denir.
B
Yaptığı gözlemler sonucu gezegenlerin Dünya’nın çevresinde değil Güneş’in çevresinde döndüğünü ispatlayan ünlü İtalyan gök bilimci Galileo dur.
C
İlk teleskopu Hollandamı bilim insanı Hans Lippershey icat etmiştir.
D
Uzay’a ulaşan ilk insan olmasının yanı sıra, Uzay’dan Dünya ile konuşan ve Uzay’da yemek yiyen ilk insan olarak tarihe geçen astronot Yuri Gagarin dir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sadece hayvan hücresinde bulunur?    
A
Köşeli bir yapıya sahiptir.
B
Kofulları büyük ve az sayıdadır.
C
Sentriyol organeli bulundurur.
D
Hücre duvarı vardır.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
B
Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
C
Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.
D
Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.
Soru 17
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ay’ın ilk haritasını çıkaran Ali Kuşçu ’nun adı bugün Ay’ın bir bölgesine verilmiştir.
B
Uzay teknolojisi, çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir.
C
Uzaydaki gök cisimlerini daha büyük görmemizi sağlayan aletlere yapay uydu denir.
D
Ömrünü tüketmiş uydular, roketlerin Uzay’a bırakılan üst aşamaları ve yörüngede oluşan patlamalar Uzay kirliliğine sebep olur.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Üreme ana hücrelerinden mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşur.
B
Oluşan hücreler kalıtsal olarak aynıdır, büyüklükleri farklı olabilir.
C
Sonuçta dört hücre oluşur.
D
Döllenme ile birlikte tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Yıldızları gözlemlemek için kullanılan aletlere teleskop denir.
B
Evrende çok sayıda gök ada (galaksi) bulunur.
C
Samanyolu Galaksisi evrenin bütününü oluşturur.
D
Uzay kirliliği temizlenmesi çok zor olan kirliliklerdendir.
Soru 20
Aşağıda verilen ifadelerlerden hangisi doğru değildir?    
A
DNA’nın yapı birimine nükleotit, görev birimine gen denir.
B
DNA; beslenme, üreme gibi yaşamsal olaylarımızı belirleyen yönetici moleküldür.
C
DNA bütün hücrelerde çekirdek içerisinde bulunur.
D
Gen, nükleotit, kromozom ve DNA kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı “Nükleotit-Gen-DNA-Kromozom” şeklindedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön