7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvet fiziksel anlamda iş yapmaz.
B
Hareket eden cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji, cismin kütlesine ve süratine bağlıdır.
C
Okçulukta kullanılan bir yayın gerilme miktarı fazla ise yayın esneklik potansiyel enerjisi de fazla olur.
D
Cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
Soru 2
En az iki farklı maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturduğu maddeye karışım denir. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Karışım, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermez.
B
Karışımlar kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılır.
C
Homojen karışımlara çözelti adı verilir.
D
Karışımlar saf maddelerdir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır?    
A
Paraşüt kumaşları büyük olarak tasarlanır.
B
Savaş uçaklarının önleri ve kanatları sivri yapılır.
C
Dalgıç kıyafetleri özel kumaşlardan tasarlanır.
D
Sürat motorları ve deniz otobüslerinin ön kısmı ve altları keskin ve sivri yapılır.
Soru 4
Aşağıda verilen kavram ve tanımları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?    
A
Nötron - Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacık
B
Atom - Maddeyi oluşturan en küçük tanecik
C
Proton - Atomun çekirdeğinin çevresinde dönen negatif yüklü parçacık
D
Çekirdek - Atomun merkezinde bulunan bölümün ismi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?    
A
Çatıda duran kiremit, çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Bu enerji, kiremitin aşağı düşmeye başlamasıyla birlikte kinetik enerjiye dönüşür.
B
Bir cismin yüksekliği artırıldığında yerçekimi kuvvetine karşı iş yapılmış olur.
C
Aynı yükseklikte duran ağırlıkları farklı iki cisimden ağırlığı fazla olan cismin çekim potansiyel enerjisi daha azdır.
D
Tarihte kullanılan mancınık isimli alette, yayların esneklik potansiyel enerjisinden yararlanılmıştır.
Soru 6
Kütle kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir.
B
Kütlenin birimi kilogram ya da gram olarak kullanılır.
C
Kütle birimi Newton’dur.
D
Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.
Soru 7
En az iki atomun birleşmesiyle oluşan tanecik hangisidir?    
A
Elektron
B
Nötron
C
Proton
D
Molekül
Soru 8
Aşağıda azı tanımlarla kavramlar eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?      
A
Eşit kollu terazi - Kütleyi ölçmek için kullanılır.
B
Dinamometre - Ağırlığı ölçmek için kullanılan araçtır.
C
Kütle - Değişmeyen madde miktarıdır.
D
Newton - Kütle birimi olarak kullanılır.
Soru 9
Aynı cins atomların birleşmesiyle oluşan yapılara ne ad verilir?    
A
Karışım
B
Metal
C
Bileşik
D
Element
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi değişmez?    
A
Ekvatordan kutuplara gidildikçe bir cismin ağırlığı.
B
Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça bir cismin ağırlığı.
C
Dinamometre ucuna asılan bir cisim Ay’a götürüldüğünde dinamometrenin gösterdiği değer.
D
Kutuplardan ekvatora gidildikçe bir cismin kütlesi.
Soru 11
  • En az iki farklı cins atom içerir.
  • Homojendir.
  • Belirli formüllerle gösterilir.
  • Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Karışım
B
Bileşik
C
Çözelti
D
Element
Soru 12
Atomla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Atom parçalanamaz ve bir bütündür.
B
Atom, üç temel parçacıktan oluşur.
C
Atom ile ilgili ortaya atılan ilk görüş Democritus’a aittir.
D
Tüm maddeler atomlardan oluşur.
Soru 13
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Ulaşım araçlarında tekerlek kullanılması sürtünme kuvvetini artırarak cismin daha kolay hareket etmesini sağlar.
B
Frenine basılan araba, balata ve kampana arasındaki sürtünmeden dolayı durur.
C
Yarış arabalarının tasarımı sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde yapılır.
D
Duran araba sürtünme kuvvetinden yararlanarak harekete geçer.
Soru 14
Aşağıdaki durumlardan hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?    
A
Market arabasını iterek alışveriş yapan kadın.
B
Elindeki paketi sallamadan düz yolda yürüyen çocuk.
C
Elindeki siparişlerle merdiven çıkan bakkal çırağı.
D
Yerdeki seramikleri üçüncü kata çıkaran vinç.
Soru 15
  • En az iki farklı cins atom ve tanecik içerir.
  • Saf madde değildir.
  • Homojen ve heterojen örnekleri vardır.
  • Kendini oluşturan maddelerin özelliğini gösterir.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bileşik
B
Karışım
C
Çözelti
D
Element
Soru 16
Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen; hareketli cisimleri hızlandıran, yavaşlatan ya da durduran; cisimlerin hareket yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye ne denir?    
A
Yer çekimi
B
Hareket
C
Enerji
D
Kuvvet
Soru 17
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Nötron, atomun yapısındaki yüksüz parçacıktır.
B
Nötron ve elektronlar atomun çekirdeğinde bulunur.
C
Proton ve elektron zıt yüklü parçacıklardır.
D
Proton, nötron ve elektron, atomu oluşturan temel parçacıklardır.
Soru 18
Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti, ağırlık olarak adlandırılır. Ağırlık kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Ağırlık, dinamometre ile ölçülür.
B
Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir.
C
Ağırlık, cismin kütlesine etki eden yerçekimi kuvvetidir.
D
Ağırlık, daima yerin merkezine doğru etki eden bir kuvvettir.
Soru 19
Çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Tuzlu su çözeltisinde; tuz çözücü, su çözünen maddedir.
B
Süt ve toprak heterojen karışım örneğidir.
C
Metallerin kendi aralarında oluşturduğu çözeltilere bileşik denir.
D
Limonata, sıvı - gaz çözeltilere örnektir.
Soru 20
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir.
B
Birbirine temas eden makine parçalarının yağlanması, yüzeylerin zımparalanması ve cilalanması sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapılır.
C
Sürtünme kuvvetinden dolayı kaybedilen enerji ısı enerjisine dönüşür.
D
Cismin ağırlığı artarsa, cisme etki eden sürtünme kuvveti azalır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön