7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Piyasada zaç yağı olarak da bilinir. Suda kolay çözünür. Kükürtlü bir asit çeşididir. Keskin kokulu ve tehlikelidir. Özellikle akülerde kullanılır. Bunun yanında çeşitli gübre yapımı ve petrol arıtımında kullanılabilir.” Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Metan Gazı (CH4)

B) Nitrik Asit (HNO3)

C) Sülfürik Asit (H2SO4)

D) Karbondioksit (CO2)

 
A
C
B
A
C
B
D
D
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tümsek aynanın oluşturduğu görüntü şekli değildir?  
A
Görüntü küçüktür
B
Görüntü simetrik değildir
C
Görüntü düzdür
D
Görüntü gerçektir
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi çukur aynalar için söylenemez?  
A
Görüntü ters ve büyük olabilir.
B
Görüntü ters ve küçük olabilir.
C
Görüntü düz ve küçük olabilir.
D
Görüntü düz ve büyük olabilir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kalın kenarlı merceğin özelliklerinden birisidir?    
A
Işığı dağıtma özelliğine sahiptir.
B
Işığı yansıtma özelliğine sahiptir.
C
Işığı yayma özelliğine sahiptir.
D
Işığı toplama özelliğine sahiptir.
Soru 5
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?      
A
Kaşıkla karıştırıldığında.
B
Sıcaklık arttırılırsa.
C
Nem oranı düşürüldüğünde.
D
Çözünenin temas yüzeyi azaltıldığında.
Soru 6
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Sudaki canlılar yaşayabilmek için suda çözünmüş hâldeki oksijeni kullanır.
B
Sıvı çözeltiler, sıvı bir çözücü içermelidir.
C
Çözünen yalnızca sıvıdır.
D
Nehir sularında çözünmüş oksijen bulunur.
Soru 7

“Doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Camın ham maddesini oluşturur. Ayrıca yapısında bu element bulunan kum ve kil, yapı malzemelerinde kullanılır.”

Paragrafta anlatılan element hangisidir?  
A
Alüminyum (Al)
B
Silisyum (Si)
C
Kükürt (S)
D
Fosfor (P)
Soru 8
Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı-sıvı karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir. Karışımlarda yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte olup birbiri içerisinde çözünmemiş durumdadırlar. Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı-sıvı karışımlarını ayırırken ayırma hunisi kullanılır. Ayırma hunisinin musluğu açılır ve iki sıvının birleşme çizgisine kadar alttaki sıvı boşaltılır ve musluk kapatılır. Böylece iki sıvı birbirinden ayrılmış olur.” Yukarıdaki yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrılır?  
A
Zeytinyağlı su
B
Ham petrol
C
Deniz suyu
D
Tuzlu su
Soru 9
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde beyaz ışığı oluşturan renklerin tamamı birlikte verilmiştir?    
A
kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve siyah
B
kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, pembe ve mor
C
kırmızı, turuncu, kahverengi, yeşil, mavi ve mor
D
kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor
Soru 10
Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?      
A
Yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık kırılarak normalden uzaklaşır.
B
Işık, çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır.
C
Yoğun ortamda düşük hızla hareket eden ışığın az yoğun bir ortama geçtiğinde hızı azalır.
D
Çok yoğun ortamdan bakan kişi ise az yoğun ortamdaki cismi olduğundan uzak görür.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ince kenarlı merceğin özelliklerinden birisidir?
A
Işığı dağıtma özelliğine sahiptir.
B
Işığı toplama özelliğine sahiptir.
C
Işığı yayma özelliğine sahiptir.
D
Işığı yansıtma özelliğine sahiptir.
Soru 12
Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemlerinin hangisinde kaynama noktası düşük olan sıvı daha önce buharlaşarak kaptan ayrılır ve yoğunlaştırılarak başka bir kapta toplanır. Böylece karışımlar birbirinden ayrılmış olur?  
A
Damıtma
B
Süzme
C
Eleme
D
Buharlaştırma
Soru 13
“Gaz halinde bulunan bir element olup erime sıcaklığı en düşük maddedir. Atmosferimizde çok az miktarda bulunur. Renksizdir. Yoğunluğu havadan küçük olduğu için zeplinlerde kullanılır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?    
A
Lityum (Li)
B
Helyum (He)
C
Berilyum (Be)
D
Hidrojen (H)
Soru 14
Elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Elementler genellikle bir ya da iki harften oluşan bir simgeyle ifade edilir ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.
B
Elementler atomik ya da moleküler yapıda bulunabilir.
C
Doğada 118 farklı element türü bulunur.
D
Atomik yapıda bulunan elementler, sayılarla ifade edilirken moleküler yapıdaki elementler harflerle gösterilir.
Soru 15
Düz aynalarda görüntünün hangi özelliği nedeniyle itfaiye ve ambulans yazısı ters yazılır?    
A
Aynadaki görüntü ters olduğu için.
B
Görüntü aynaya eşit uzaklıkta olduğu için.
C
Görüntü düz olduğu için.
D
Gerçek görüntü ile aynadaki görüntü simetrik olduğu için.
Soru 16
Aşağıda verilen ışığın kırılmasının bağlı olduğu şartlardan hangisi yanlıştır?    
A
Işık bir ortamdan diğer ortamın yüzeyine dik olmayan bir açı ile gelmelidir.
B
Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olmalıdır.
C
Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmelidir.
D
Işığın geçiş yaptığı ortamların uzunlukları birbirinden eşit olmalıdır.
Soru 17
Görme olayı nasıl gerçekleşir?  
A
Işığın gözümüzü aydınlatmasıyla.
B
Işık ışınlarının ışımasıyla.
C
Işığın farklı ortamlarda kırılmasıyla.
D
Işığın cisimlerden gözümüze yansımasıyla.
Soru 18

“Sinir sistemi ve kemik gelişimi için önemlidir. Havai fişeklerde, kibritlerde ve suni gübre yapımında kullanılır.”

Paragrafta anlatılan element hangisidir?    
A
Kükürt (S)
B
Alüminyum (Al)
C
Fosfor (P)
D
Silisyum (Si)
Soru 19
“Oksijenli solunum yapan canlılarda, solunum sonucu dışarı atılan bir gazdır. Renksiz ve kokusuzdur. Kolayca sıvılaşabilir. Atmosferde çok az oranda bulunur. Suda çözündüğü zaman asitli bir çözelti oluşturur. Kuru Buz olarak bilinen madde donmuş halidir.” Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A) Metan Gazı (CH4)

B) Nitrik Asit (HNO3)

C) Sülfürik Asit (H2SO4)

D) Karbondioksit (CO2)

 
A
D
B
A
C
B
D
C
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi düz aynada oluşan görüntünün özelliklerinden birisi değildir?    
A
Düz aynalarda oluşan görüntü aynaya göre simetriktir.
B
Cismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığına eşittir.
C
Düzlemsel aynalarda oluşan görüntüler her zaman düz ve cisimle aynı boydadır.
D
Birbirine paralel iki düz ayna arasında görüntü oluşmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön