7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri Ampulleri Bağlama Şekilleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Basit elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Paralel bağlı ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında, elektrik akımı diğer kollardan akmaya devam edebildiği için diğer ampuller yanmaya devam eder.
B
Kollardaki özdeş ampullerin hepsine elektrik akımı eşit paylaşılır ve tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar.
C
Paralel bağlı ampullerden biri veya birkaçı çıkarıldığında devrede kalan ampullerin parlaklığı azalır.
D
Paralel bağlı ampullerin sayısı arttıkça parlaklığı aynı oranda azalır.
Soru 2
Bir elektrik devresinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa ne ad verilir?
A
Akım
B
Direnç
C
Volt
D
Güç
Soru 3
Bir elektrik devresinde oluşan gerilimin, devre elemanları üzerinden geçen akım şiddetine oranı, her durumda sabittir ve bu oran, devre elemanının nesi olarak adlandırılır?
A
Elektrik gücü
B
Elektrik akımı
C
Ohm yasası
D
Elektriksel direnci
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin dal, yaprak ve gövdelerinden alınan parçanın köklendirilerek toprağa dikilmesiyle ana canlıyla aynı özelliklere sahip yeni bitkilerin oluşması şeklinde gerçekleşen üreme şeklidir?
A
Vejetatif üreme.
B
Bölünerek üreme.
C
Tomurcuklanarak üreme.
D
Rejenerasyonla üreme.
Soru 5
İnsanlarda üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Üreme canlıların kendine benzer bireyler meydana getirmesidir.
B
İnsanlarda üreme eşeyli üremedir.
C
Üreyemeyen canlı yaşamına devam edemez.
D
Ergenlik dönemi ile beraber üreme faaliyeti gerçekleşebilir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kalın kenarlı merceklerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Kalın kenarlı merceklerden bakıldığında cisimlerin görüntüsü küçük ve düz görülür.
B
Odak noktası ışığın geldiği taraftadır.
C
Sağ taraftan gelen ışınlar, merceğin solunda; sol taraftan gelen ışınlar ise merceğin sağında toplanır.
D
İki tane odak noktası bulunur.
Soru 7
Aşağıdaki bilgilerden hangisi döl yatağı ile ilgilidir?
A
Embriyoyu doğuma kadar besler ve embriyonun gelişimi için uygun ortam oluşturur.
B
Dişi, ergenlik dönemine girdiğinde mayoz bölünmeyle belirli aralıklarla yumurta hücreleri oluşturur.
C
Ayrıca döllenmemiş yumurtanın dışarı atıldığı yerdir.
D
Döllenme olayının gerçekleştiği bölümdür.
Soru 8
Basit elektrik devresinde ampullerin seri bağlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bir devrede ampullere seri bağlı ampul eklendikçe ampullerin parlaklığı azalır.
B
Seri ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında diğer ampuller de söner.
C
Seri bağlamada ampullerin parlaklığı aralarındaki uzaklığa bağlı olarak değişir.
D
Ampullerin hepsinin üzerinden eşit miktarda elektrik akımı geçtiği için ampuller özdeş ise tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar.
Soru 9
Titreşen elektronlar, diğer elektronların da titreşim hareketlerini arttırarak enerji aktarımını gerçekleştirir. Elektronların, titreşim hareketi ile oluşturduğu ve birbiri üzerinden aktarabildiği bu enerjiye ne denir.
A
İletken akımı
B
Elektrik akımı
C
Elektriklenme
D
Elektron akımı
Soru 10
Yandaki şemada ampullerin dizilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Ardışık bağlama
B
Yanaşık bağlama
C
Paralel bağlama
D
Seri bağlama
Soru 11
Aşağıdaki devrelerden hangisi ampullerin uç uca bağlanması ile oluşur?
A
Sıralı bağlama
B
Seri bağlama
C
Paralel bağlama
D
Ardışık bağlama
Soru 12
Aynalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çukur aynada düz ve küçük görüntü elde edilemez.
B
Düzlem aynada ters ve küçük görüntü elde edilemez.
C
Çukur aynada ters ve küçük görüntü elde edilemez.
D
Tümsek aynada düz ve büyük görüntü elde edilemez.
Soru 13
Aşağıdaki devrelerden hangisi ampullerin birer uçlarının bir noktada, diğer uçlarının başka bir noktada birleştirilerek devreye bağlanması ile oluşur?
A
Paralel bağlama
B
Seri bağlama
C
Sıralı bağlama
D
Ardışık bağlama
Soru 14
Aşağıdaki canlıların hangisinde rejenerasyonla (Yenilenerek) Üreme görülmez?
A
Planarya
B
Hidra
C
Toprak solucanı
D
Denizyıldızı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kalın kenarlı merceğin özelliklerinden birisidir?
A
Işığı yansıtma özelliğine sahiptir.
B
Işığı yayma özelliğine sahiptir.
C
Işığı toplama özelliğine sahiptir.
D
Işığı dağıtma özelliğine sahiptir.
Soru 16
Yandaki şemada ampullerin dizilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Ardışık bağlama
B
Yanaşık bağlama
C
Seri bağlama
D
Paralel bağlama
Soru 17
Devredeki gerilim ile akım şiddeti arasındaki ilişkiyi bularak gerilim/akım şiddeti oranının sabit kaldığını bulan bilim insanı hangisidir?
A
Andre Marie Ampere
B
Thomas Edison
C
Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta
D
George Simon Ohm
Soru 18
Düz aynalarda görüntünün hangi özelliği nedeniyle itfaiye ve ambulans yazısı ters yazılır?
A
Gerçek görüntü ile aynadaki görüntü simetrik olduğu için.
B
Görüntü düz olduğu için.
C
Aynadaki görüntü ters olduğu için.
D
Görüntü aynaya eşit uzaklıkta olduğu için.
Soru 19
Gerilim/akım şiddeti oranında birim volt/amper kullanılırsa direnç birimi aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Joule
B
Amper
C
Volt
D
Ohm
Soru 20
Elektronlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Elektronlar, kazandıkları enerji ile titreşim hareketlerini arttırır.
B
Titreşen elektronlar, diğer elektronların da titreşim hareketlerini arttırarak enerji aktarımını gerçekleştirir.
C
Elektronlar, elektrik akımını aktarırken pilin bir ucundan diğer ucuna akar.
D
Elektronların, titreşim hareketi ile oluşturduğu ve birbiri üzerinden aktarabildiği bu enerjiye elektrik akımı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön