7.Sınıf Fen Bilimleri Ağırlık Bir Kuvvettir

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri Ağırlık Bir Kuvvettir

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kuvvetin ölçülebilen bir büyüklük olduğu ve dinamometre ile ölçüldüğü bilinmektedir. Dinamometre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Cisme etki eden yer çekimi kuvveti arttıkça dinamometrenin yayındaki uzama miktarı da artar.
B
Dinamometreler yayların esnekliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
C
Dinamometreye bir cisim asıldığında dinamometrenin içindeki yayın esneyerek uzadığı gözlemlenir.
D
Dinamometredeki yayın uzamasını sağlayan etki kütle çekimi kuvvetidir.
Soru 2
Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl etkilenir?  
A
Kütlesi Değişmez Ağırlığı Artar
B
Kütlesi Değişmez Ağırlığı Azalır
C
Kütlesi Artar Ağırlığı Değişmez
D
Kütlesi Azalır Ağırlığı Değişmez
Soru 3
Yer çekimi kuvveti Dünya’daki bütün kütleler üzerine etki eder. Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti, ağırlık olarak adlandırılır. Kütle ve ağırlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
B
Kütle uzayda değişmez.
C
Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir.
D
Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır.
Soru 4
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bir cismin ağırlığı her yerde aynı iken kütlesi Dünya yüzeyindeki farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
B
Ağırlığın birimi, kuvvet birimi olan Newton’dur (N).
C
Ağırlık bir kuvvettir ve dinamometre ile ölçülür.
D
Ağırlık cismin kütlesine ve cisme etki eden çekim kuvvetine bağlıdır.
Soru 5
Yerkürenin, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?    
A
Yer çekimi kuvveti.
B
Kütle çekimi kuvveti
C
Yörünge kuvveti.
D
Merkezkaç kuvveti
Soru 6
Dünya yüzeyindeki bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?    
A
Kütle çekimi kuvveti.
B
Deniz seviyesinden yüksekliği.
C
Cismin Dünya üzerinde bulunduğu konumu.
D
Cismin hacmi.
Soru 7
Evrende bulunan tüm cisimler birbirine çekim kuvveti uygular. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?    
A
Kütle çekimi kuvveti
B
Merkezkaç kuvveti
C
Yer çekimi kuvveti.
D
Yörünge kuvveti.
Soru 8
Kütle çekim kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Gök cismi ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti artar.
B
Gök cisminin kütlesi arttıkça cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar.
C
Bir gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, o gök cisminin kütlesine ve gök cismi ile cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır.
D
Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere çekim kuvveti uygular.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi kütle birimi değildir?    
A
Ton
B
Gram
C
Newton
D
Kilogram
Soru 10
Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin ağırlığı nasıl değişir?    
A
Etkilenmez
B
Azalır
C
Değişmez
D
Artar
Soru 11
Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Yer çekimi kuvvetinin kütleye etkisidir.
B
Kuvvettir.
C
Birimi Newton’dur (N).
D
Yönü olmayan bir büyüklüktür.
Soru 12
Kütle ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Madde miktarıdır ve eşit kollu terazi ile ölçülür.
B
Dinamometre ile ölçülür.
C
Kuvvet değildir.
D
Birimi kilogram (kg) ve gramdır (g).
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön