7.Sınıf Fen Bilimleri Ampulleri Bağlama Şekilleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri Ampulleri Bağlama Şekilleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Basit elektrik devresinde ampullerin seri bağlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ampullerin hepsinin üzerinden eşit miktarda elektrik akımı geçtiği için ampuller özdeş ise tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar.
B
Seri bağlamada ampullerin parlaklığı aralarındaki uzaklığa bağlı olarak değişir.
C
Seri ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında diğer ampuller de söner.
D
Bir devrede ampullere seri bağlı ampul eklendikçe ampullerin parlaklığı azalır.
Soru 2
Basit elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Paralel bağlı ampullerden biri veya birkaçı çıkarıldığında devrede kalan ampullerin parlaklığı azalır.
B
Paralel bağlı ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında, elektrik akımı diğer kollardan akmaya devam edebildiği için diğer ampuller yanmaya devam eder.
C
Kollardaki özdeş ampullerin hepsine elektrik akımı eşit paylaşılır ve tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar.
D
Paralel bağlı ampullerin sayısı arttıkça parlaklığı aynı oranda azalır.
Soru 3
Bir elektrik devresinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa ne ad verilir?
A
Güç
B
Akım
C
Volt
D
Direnç
Soru 4
Aşağıdaki devrelerden hangisi ampullerin birer uçlarının bir noktada, diğer uçlarının başka bir noktada birleştirilerek devreye bağlanması ile oluşur?
A
Sıralı bağlama
B
Seri bağlama
C
Paralel bağlama
D
Ardışık bağlama
Soru 5
Aşağıdaki devrelerden hangisi ampullerin uç uca bağlanması ile oluşur?
A
Sıralı bağlama
B
Paralel bağlama
C
Ardışık bağlama
D
Seri bağlama
Soru 6
Bir elektrik devresinde oluşan gerilimin, devre elemanları üzerinden geçen akım şiddetine oranı, her durumda sabittir ve bu oran, devre elemanının nesi olarak adlandırılır?
A
Elektrik gücü
B
Elektriksel direnci
C
Ohm yasası
D
Elektrik akımı
Soru 7
Yandaki şemada ampullerin dizilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Paralel bağlama
B
Seri bağlama
C
Yanaşık bağlama
D
Ardışık bağlama
Soru 8
Titreşen elektronlar, diğer elektronların da titreşim hareketlerini arttırarak enerji aktarımını gerçekleştirir. Elektronların, titreşim hareketi ile oluşturduğu ve birbiri üzerinden aktarabildiği bu enerjiye ne denir.
A
Elektron akımı
B
Elektrik akımı
C
Elektriklenme
D
İletken akımı
Soru 9
Devredeki gerilim ile akım şiddeti arasındaki ilişkiyi bularak gerilim/akım şiddeti oranının sabit kaldığını bulan bilim insanı hangisidir?
A
Andre Marie Ampere
B
George Simon Ohm
C
Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta
D
Thomas Edison
Soru 10
Gerilim/akım şiddeti oranında birim volt/amper kullanılırsa direnç birimi aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Amper
B
Volt
C
Joule
D
Ohm
Soru 11
Elektronlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Titreşen elektronlar, diğer elektronların da titreşim hareketlerini arttırarak enerji aktarımını gerçekleştirir.
B
Elektronlar, elektrik akımını aktarırken pilin bir ucundan diğer ucuna akar.
C
Elektronların, titreşim hareketi ile oluşturduğu ve birbiri üzerinden aktarabildiği bu enerjiye elektrik akımı
D
Elektronlar, kazandıkları enerji ile titreşim hareketlerini arttırır.
Soru 12
Yandaki şemada ampullerin dizilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Seri bağlama
B
Yanaşık bağlama
C
Paralel bağlama
D
Ardışık bağlama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön