7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki animasyona göre çukur aynalarda cisim odak noktasında ise görüntünün özelliği hangisidir?
A
Ters, sanal ve büyüktür.
B
Ters, gerçek ve eşittir.
C
Ters, gerçek ve büyüktür.
D
Sonsuzda ve görünmez.
Soru 2
Tümsek aynada oluşan görüntünün özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A
Cisimden küçüktür.
B
Cisimle ters yönlüdür.
C
Sanaldır (zahiridir).
D
Her zaman odak noktasıyla ayna arasındadır.
Soru 3
Yandaki düz aynada görüntü oluşumu ile ilgili animasyona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Cismin boyu ve cismin aynadaki görüntüsünün boyu her zaman birbirine eşittir.
B
Görüntü her zaman düzdür ve aynaya göre cisimle simetriktir.
C
Düz aynada görüntü aynanın önünde oluşur ve sanaldır.
D
Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı birbirine eşittir.
Soru 4
Yandaki animasyonda F odak, M merkez noktasıdır. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü hangisidir?
A
Gerçek, ters ve küçük.
B
Gerçek, ters ve büyük.
C
Sanal, düz ve büyük.
D
Sanal, ters ve küçük.
Soru 5
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi odakla ayna arasındaki cismin görüntüsünün özelliğidir?
A
Görüntü gerçek, büyük ve düzdür.
B
Görüntü gerçek, büyük ve terstir.
C
Görüntü sanal, küçük ve düzdür.
D
Görüntü sanal, büyük ve düzdür.
Soru 6
Yandaki çukur aynada ışığın kırılarak geçtiği noktaya ne ad verilir?
A
odak
B
Merkez
C
Optik
D
Tepe
Soru 7
Yanda verilen çukur ayna animasyonuna göre hangi noktada görüntü eşit, gerçek ve terstir?
A
Merkezde
B
Odakta
C
Odakla ayna arasında
D
Merkezle odak arasında
Soru 8
Yandaki animasyonda düz aynada ışığın yansıması verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A
Düz aynaya gelen ışın geldiği açıyla yansır.
B
Gelen açı küçüldükçe yansıyan açı büyür.
C
Gelen ışık ışını ile yansıyan ışın aynı doğrultudadır.
D
Gelme açısı ile kırılma açısı birbirine eşit değildir.
Soru 9
Yandaki çukur aynada cisim merkezden uzakta ise oluşan görüntü hangi seçenekte verilmiştir?
A
Düz ve büyüktür
B
Büyük ve terstir
C
Ters ve küçüktür
D
Eşit ve terstir
Soru 10
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Odak noktasından gelen ışınlar kırılarak merkezden geçer.
B
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak odak noktasından geçer.
C
Çukur aynalarda gelen bütün ışınlar kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
D
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak merkezden geçer.
Soru 11
Yandaki animasyona göre tümsek aynaya gelen ışığın izlediği yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel yansır.
B
Asal eksene paralel gelen ışın, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır.
C
Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile aynı açıyı yapacak şekilde yansır.
D
Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır.
Soru 12
Animasyona göre tümsek aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve büyüktür.
B
Tümsek aynada görüntü büyük, düz ve gerçektir.
C
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve küçüktür.
D
Tümsek aynada görüntü gerçek, düz ve küçüktür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön