7.Sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?
A
Hücrede hücre duvarı bulunur.
B
Hücre kendi besinini üretebilir.
C
Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.
D
Bu bir bitki hücresidir.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?

I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

A
I-III
B
I-II-III
C
II-IV
D
II-III-IV
Soru 3
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlkel bitki hücresinde lizozom vardır.
B
İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır.
C
Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
D
Kloroplastları vardır.
Soru 4
Hücre ile ilgili

I. Tüm hücrelerde hücre çeperi vardır.

II. Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III. Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV. Tüm hücrelerde sitoplazma vardır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 5
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?
A
Koful-Sentozom-Kloroplast
B
Ribozom –Mitokodri-Koful
C
Ribozom-Lizozom-Sentrozom
D
Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast
Soru 6
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Mitokondri-Enerji merkezi
B
Çekirdek-Yönetim merkezi
C
Koful-Depo merkezi
D
Golgi cisimciği-Sindirim merkezi
Soru 7
Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A
sentrozom
B
ribozom
C
golgi cisimciği
D
hücrezarı
Soru 8
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
B
Hücre duvarı yoktur.
C
Köşeli bir şekle sahiptir.
D
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır.
Soru 9
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur.
B
Genellikle oval bir şekle sahiptir.
C
Hücre duvarı yoktur.
D
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
Soru 10
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kloroplastları yoktur.
B
Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır.
C
Lizozom yoktur.
D
Sentrozom vardır.
Soru 11
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
A
hücre zarı
B
kloroplast
C
çekirdek
D
sentrozom
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?
A
Kromoplast
B
Sentrozom
C
Ribozom
D
Hücre duvarı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön