7.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden birisi değildir?
A
Tomurcuklanarak üreme.
B
Vejetatif üreme.
C
Tohumla üreme.
D
Rejenerasyonla üreme.
Soru 2
Aşağıdaki canlıların hangisinde rejenerasyonla (Yenilenerek) Üreme görülmez?
A
Hidra
B
Planarya
C
Toprak solucanı
D
Denizyıldızı
Soru 3
Aşağıda verilen canlılardan hangisi bölünerek üremez?
A
Bakteri
B
Öglena
C
Amip
D
Mantar
Soru 4
İki farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni canlılar oluşması hangi üreme şeklinde görülür?
A
Tomurcuklanarak üreme.
B
Eşeyli üreme
C
Vejetatif üreme.
D
Eşeysiz üreme
Soru 5
Üreme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Üreme, canlının kendine benzer canlılar oluşturmasıdır.
B
Üreyemeyen canlı yaşayamaz.
C
Eşeysiz üreyen canlılar birbirine tamamen benzer.
D
Üreme eşeyli ve eşeysiz gerçekleşir.
Soru 6
Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına ne denir?
A
Başkalaşım geçirme
B
Eşeysiz üreme
C
Bölünme
D
Eşeyli üreme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin dal, yaprak ve gövdelerinden alınan parçanın köklendirilerek toprağa dikilmesiyle ana canlıyla aynı özelliklere sahip yeni bitkilerin oluşması şeklinde gerçekleşen üreme şeklidir?
A
Vejetatif üreme.
B
Rejenerasyonla üreme.
C
Tomurcuklanarak üreme.
D
Bölünerek üreme.
Soru 8
Eşeysiz üreme sonucu oluşan yeni canlı, ana canlı ile aynı özelliklere sahip olduğundan aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A
Kalıtsal özellik.
B
Canlıya benzerlik.
C
Kalıtsal bozukluk.
D
Kalıtsal çeşitlilik.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli canlılar belli bir büyüklüğe ulaştığında ikiye bölünerek çoğalma şeklidir?
A
Rejenerasyonla üreme.
B
Vejetatif üreme.
C
Tomurcuklanarak üreme.
D
Bölünerek üreme.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde dişi üreme organında bulunmaz?
A
Dişicik tepesi
B
Yumurtalık
C
Başçık
D
Dişicik borusu
Soru 11
Hidra, mercan, sünger, maya hücreleri ve deniz anası gibi canlıların üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vejetatif üreme.
B
Bölünerek üreme.
C
Rejenerasyonla üreme.
D
Tomurcuklanarak üreme.
Soru 12
Aşağıdaki canlılardan hangisi tomurcuklanarak üremez?
A
Çiçek
B
Bira mayası
C
Deniz anası
D
Hidra
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön