7.Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nükleotid i oluşturan moleküller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Fosfat
B
Organik baz
C
Şeker
D
DNA
Soru 2
Bir DNA zincirinde 100 adenin 200 de sitozin varsa toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
A
400
B
500
C
600
D
300
Soru 3
DNA hücrelerin aşağıdaki özelliklerin hangisinde rol almaz?
A
Üreme
B
Boşaltım
C
Beslenme
D
Sindirim
Soru 4
İnsan vücudundaki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
46
B
44
C
40
D
42
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde erkeklerde ve kızlarda ortak görülen değişikliklerden birisi değildir?
A
Karar vermede zorluk
B
Adet görme
C
Aşırı sinirlenme
D
Sivilce oluşumu
Soru 6
Yumurtayla spermin birleşmesi sonucunda oluşan hücre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Çiftleşme – Mayoz
B
Döllenme – Yumurta
C
Embriyo – Sperm
D
Döllenme – Zigot
Soru 7
Mitoz bölünmede, sitoplazmanın bölünmesi hayvan hücreleri için hangi şekilde oluşur?
A
Lamel
B
Nükleotid
C
Boğumlanma
D
Ara lamel
Soru 8
Aşağıdaki canlılardan hangisinde mayoz bölünme gerçekleşmez?
A
İnsanlar
B
Tek hücreli canlılar
C
Hayvanlar
D
Bitkiler
Soru 9
Hücrenin yapısında bulunan kalıtsal madde, üreme olayının en temel kavramıdır. Bir canlının tüm özelliklerinin bilgisini içeren kalıtsal maddeye ne denir?
A
RNA
B
DNA
C
Nükleotid
D
Mitoz
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi genlerde bulunan genetik kodlardan birisi değildir?
A
Saç rengi
B
Göz rengi
C
Cinsiyet
D
Kan grubu
Soru 11
Zigot ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Zigot bir insanın kalıtsal bilgisini içermektedir.
B
Ergenlikten sonra üreme organlarımızda neslin devamı için mitozla üreme hücreleri oluşmaya başlar.
C
Döl yatağına doğru ilerleyen embriyo, döl yatağına tutunarak gelişimine devam eder.
D
Üreme hücrelerinin yumurta kanalında birleşmesi sonucu oluşan zigot, mitoz sonucu gelişmeye başlar.
Soru 12
Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adayı aşağıdakilerden hangisini yapması sakıncalıdır?
A
Anne adayının sigara kullanmaması.
B
Anne adayının sağlıklı ve dengeli beslenmesi.
C
Anne adayının psikolojik olarak ani değişimler yaşamaması.
D
Anne adayının istediği zamanda ilaç kullanması.
Soru 13
Döllenmiş yumurta hücresinin zigotta tutunarak geliştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yumurtalık
B
Döl yolu
C
Döl yatağı
D
Vajina
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme yapısında bulunan bir organ değildir?
A
Döl yolu
B
Salgı bezi
C
Döl yatağı
D
Yumurtalık
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi insandaki gelişimin doğru sıralanışıdır?
A
Bebeklik – yetişkinlik – yaşlılık
B
Ergenlik – çocukluk – yetişkinlik – yaşlılık
C
Bebeklik – çocukluk – ergenlik – yetişkinlik - yaşlılık
D
Bebeklik – ergenlik – yetişkinlik - yaşlılık
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliklerden birisidir?
A
Oluşan yavru hücreler ana canlı ile aynı genetik bilgiye sahiptir.
B
Dört yeni hücre oluşur.
C
Kromozom sayısı değişmez.
D
Vücut hücrelerinin ve üreme ana hücrelerinin çoğalmasında görülür.
Soru 17
Erkek ve dişi üreme hücrelerinin bir araya gelmesi ile yavru bireyler oluşur. Bu olaya döllenme, oluşan döllenmiş dişi üreme hücresine de …………. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yumurtalık
B
Nükleotid
C
Zigot
D
Döl
Soru 18
Ergenlik dönemi hangi yaş aralığını kapsamaktadır?
A
12 – 18
B
9 – 21
C
9 – 18
D
12 – 21
Soru 19
I. Hücre bölünmesi, birbirini takip eden çekirdek ve sitoplazma bölünmesi şeklinde oluşur.
II. Çekirdek bölünmesi hücrede profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresi olarak aşamayla gerçekleşir.
III. Oluşan hücrelerin organel çeşitliği aynı olmakla birlikte organel sayısı ve büyüklüğü değişmez.
Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
I – II – III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 20
Mayoz üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir hücre, iki takım kromozom içeriyorsa 2n, tek takım kromozom içeriyorsa n kromozomludur.
B
Biyolojik çeşitliliğe neden olan en önemli olay, mayozdur.
C
Mayoz sonucunda 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinden n kromozomlu üreme hücreleri oluşur.
D
Döllenme sonucunda n kromozomlu üreme hücreleri, n kromozomlu yavru canlıyı oluşturur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön