7.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Devreleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Devreleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi seri bağlanmaya ait bir özellik değildir?
A
Seri bağlı ampullerin hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
B
Seri bağlı ampullerden birisi söndüğünde diğer ampuller yanmaya devam eder.
C
Seri bağlı ampul sayısı arttıkça devrede aynı akımın geçmesi için daha fazla voltaj gerekir.
D
Seri bağlı ampullerin dirençleri birleşir.
Soru 2
200 watt gücünde olan bir ampul bir günde 8 saat çalıştırılmaktadır. Bu ampul ayda kaç Kw saat enerji tüketir? ( 1 ay 30 gün kabul edilecektir.)
A
40
B
36
C
42
D
38
Soru 3
Bir elektrik devresinde elektrik akım şiddeti olan I= 6A, elektrik devresindeki gerilim olan V=24V olduğuna göre Ohm yasası’nı uygulayarak ampulün direncini hesaplayınız?
A
4
B
6
C
5
D
3
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi paralel bağlanmaya örnek olarak verilebilir?
A
Kır düğünlerinde kullanılan aydınlatmalar.
B
Yollarda kullanılan aydınlatma sistemleri.
C
Köprülerde süs için kullanılan aydınlatmalar.
D
Otomobillerde kullanılan elektrik sistemleri.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi nötr bir cisimdir?
A
(+) yük sayısı, (-) yük sayısından fazla olan cisim
B
(-) yük sayısı, (+) yük sayısından fazla olan cisim
C
(+) yük sayısı, (-) yük sayısından az olan cisim
D
(+) yük sayısı, (-) yük sayısına eşit olan cisim.
Soru 6
I. Dirençle ısınmanın en temel kullanımı aydınlanmadır.
II. Paralel bağlı devrelerde, direnç küçüldükçe iletkenden geçen akım artar.
III. Direnç sıfır değerine çok yaklaşırsa devredeki akımın tamamı o koldan geçer.
Direnç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
A) II ve III
B
I ve II
C
I – II – III
D
I ve III
Soru 7
Elektrik akımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Elektrik akımı geçerken üretilen ısı, akımın içinden geçtiği maddenin direncini yenmesi nedeniyle oluşur.
B
Direnci yüksek olan maddelerde ise elektrik akımı zorlanarak geçer.
C
Her maddenin yapısındaki düzensizlikler, elektrik akımının geçişini kolaylaştırır.
D
Direnci küçük olan maddeden elektrik akımı zorlanmadan geçer.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araçlardan birisidir?
A
Vana
B
Elektrikli soba
C
Ampul
D
Pil
Soru 9
Ampul, pil ve de anahtardan oluşan basit bir elektrik devresinde anahtar kapatılarak ampulün ışık vermesi sağlanmaktadır. Ampulün ışık vermesinde hangi enerji dönüşümünde rol oynamamıştır?
A
Elektrik enerji
B
Işık enerji
C
Kimyasal enerji
D
Kinetik enerji
Soru 10
Elektrik enerjisindeki kısa devreyi ve fazla yük geçmesini engellemek için hangi devre elemanı kullanılır?
A
Akü
B
Ampul
C
Sigorta
D
Pil
Soru 11

I. Direnç – Ohm

II. Elektrik akım şiddeti – Amper

III. Gerilim – Volt

Yukarıda verilen birim eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
I – II – III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 12
Aşağıdaki araçlardan hangileri elektrik enerjisinden hem ışık, hem de ses enerjisi oluşturur?
A
Kapı zili
B
Bilgisayar
C
Radyo
D
Ampul
Soru 13
Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmektedir?
A
Radyo
B
Televizyon
C
Matkap
D
Elektrikli su ısıtıcısı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmemektedir?
A
Fırın
B
Buzdolabı
C
Çamaşır makinesi
D
Ütü
Soru 15
Elektrik devre elemanlarından birisi olan sigortayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Devreye paralel olarak bağlanır.
B
Sigortadan geçen bir akım değeri bulunmaktadır.
C
Otomatik ve de eriyen telli sigortalar da bulunmaktadır.
D
Elektrikli sistemli araçların güvenliğini sağlanmaktadır.
Soru 16
İki lamba paralel bağlanmış, ancak her birinde iki pilden gelen potansiyel farkı var ise bu sistemdeki toplam amper kaçtır?
A
3
B
2
C
8
D
6
Soru 17
Paralel bağlanma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Her bir koldan geçen akımın büyüklüğü şiddete bağlı olarak değişmektedir.
B
Paralel bağlı ampullerin oluşturduğu devrede her bir ampul, pilin geriliminin hepsini kullanır.
C
Paralel bağlı devrelerde devrenin her bir kolundan geçen akım şiddeti, o koldaki dirençle ters orantılıdır.
D
Paralel bağlı özdeş ampullerle oluşan devrede diğer değişkenler sabit tutulduğunda ampul sayısı arttıkça devrenin toplam direnci azalır.
Soru 18
I. Seri bağlanmış iki pil, lambadan iki kat potansiyel farkı geçirir.
II. Bir pil ve bir ampermetre bir lambayla seri bağlanırsa üçünden de aynı akım geçer.
III. İki lamba seri bağlandığında dirençleri tek bir lambanın direncinin iki katıdır.
Yukarıda verilen özelliklere sahip elektrik devresinde oluşan akımlar sırasıyla kaç amperdir?
A
2 – 2 – 2
B
2 – 4 – 2
C
4 – 4 – 2
D
4 – 2 – 2
Soru 19
I. Ampermetrenin bir direnci vardır.
II. Ampermetre devreye seri bağlanır.
III. Ampermetre devreye paralel bağlanır.
Ampermetre ile yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I – II – III
Soru 20
15 Amper akım geçen bir elektrik motor sisteminin korunması amacıyla aşağıdaki sigortalardan hangisini kullanmak en uygundur?
A
28 A
B
12 A
C
10 A
D
16 A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön