7.Sınıf Gök Cisimleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Gök Cisimleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
B
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
C
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
D
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
Soru 2
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A
Kara delik
B
Atom tepkimesi
C
Çekirdek tepkimesi
D
Moleküler tepkime
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
A
Karanlık bulutsusu
B
Yıldız bulutsusu
C
Yansıma bulutsusu
D
Salma bulutsusu
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gezegenler, yıldızlardan çok küçüktür.
B
Gezegenlerin ışıkları titreşir.
C
Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
D
Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş’tir.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.
B
Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
C
Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
D
Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
Soru 6
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
A
Galaksi
B
Samanyolu
C
Bulutsu
D
Takımyıldızı
Soru 7
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
A
Samanyolu
B
Gurup yıldızları
C
Takımyıldızları
D
Yıldız bulutu
Soru 8
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
C
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
D
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
Soru 9
Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A
Salma bulutsu
B
Gezegenimsi bulutsu
C
Süpernova kalıntıları
D
Karanlık bulutsu
Soru 10

I. Şekilleri küreseldir.

II. Belirli bir ömürleri vardır.

III. Gökyüzündeki konumları değişir.

IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ölçülebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?
A
III ve IV.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I ve IV.
Soru 11
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
A
Galaksi
B
Süper nova
C
Bulutsu
D
Kara delik
Soru 12
Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gezegenlerin sayısı yıldızların sayısından fazladır.
B
Kuyruklu yıldızların yapılarında donmuş gaz ve toz bulunur.
C
Yıldızların gökyüzündeki konumları değişir.
D
Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır.
Soru 13
Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A
Demirin hidrojene
B
Helyumun hidrojene
C
Hidrojenin helyuma
D
Hidrojenin demire
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi bir takımyıldız değildir?
A
Orion
B
Küçükayı
C
Halley
D
Kuzey Tacı
Soru 15
Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A
Bulutsu - Gök ada
B
Bulutsu - Kara delik
C
Gök ada - Kara delik
D
Kara delik – Bulutsu
Soru 16
"Bir gök cisminden kopan ve Dünya atmosferine girdiğinde ısınıp yanarak ışıklı bir iz bırakan parçalara - - - - denir." Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
gök ada
B
kuyruklu yıldız
C
meteor
D
takımyıldız
Soru 17
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A
Nova
B
Süpernovalar
C
Kara delik
D
Yengeç bulutu
Soru 18
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A
Galaksi tozu
B
Bulutsu
C
Nova
D
Yengeç bulutu
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A
Dairesel
B
Eliptik
C
Düzensiz
D
Sarmal
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
A
Eliptik
B
Düzensiz
C
Yüzeysel
D
Sarmal
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön