7.Sınıf Hücre ve Bölünmeler

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hücre ve Bölünmeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?
A
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
B
En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
C
Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.
D
Maddelerin taşınmasını sağlar.
Soru 2
Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?
A
Hücre zarı seçici geçirgendir.
B
Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
C
Hücre çeperi canlıdır.
D
Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.
Soru 3
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?
A
Kartal
B
Nane
C
Şeker
D
Elma
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?
A
Koful
B
Mitokondri
C
Lökoplast
D
Golgi Cisimciği
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?
A
Hayvanlar
B
Mantarlar
C
Bitki
D
Bakteriler
Soru 6
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?
A
Sistemler
B
Organlar
C
Hücreler
D
Dokular
Soru 7
Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?
A
Lizozom
B
Sentrozom
C
Golgi Cisimciği
D
Ribozom
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?
A
Epitel
B
Yağ
C
İletim
D
Sinir
Soru 9
Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?
A
Doku – Hücre – Organ – Sistem
B
Doku – Hücre – Sistem – Organ
C
Hücre – Doku – Organ – Sistem
D
Hücre – Doku – Sistem – Organ
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?
A
Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
B
Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
C
Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.
D
Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
Soru 11

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?
A
I – II – IV
B
I – II – III
C
I – II
D
I – II – III – IV
Soru 12
Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
B
Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.
C
Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
D
Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
Soru 13
Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
B
Salgı paketlerini üretir ve paketler.
C
Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
D
Maddelerin taşınmasını sağlar.
Soru 14
Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lizozom
B
Mitokondri
C
Ribozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?
A
Sindirim
B
Yer Değiştirme
C
Üreme
D
Gelişme
Soru 16
Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?
A
Endoplazmik Retikulum
B
Lizozom
C
Golgi Cisimciği
D
Ribozom
Soru 17
Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?
A
Bağırsak Hücresi
B
Bakteri Hücresi
C
Akciğer Hücresi
D
Kalp Hücresi
Soru 18
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A
Lizozom
B
Mitokondri
C
Golgi Cisimciği
D
DNA
Soru 19
Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kromoplast
B
Kloroplast
C
Lökoplast
D
Sentrozom
Soru 20
1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?
A
Robert Hooke
B
Zacharias Janssen
C
Theodar Schwann
D
Anton Van Leeuwenhoek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön