7.Sınıf Karışımlar

TEBRİKLER.

7.Sınıf Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A
Sıcaklık
B
Karıştırma
C
Temas yüzeyi
D
Nem
Soru 2

Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?
A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 3
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?
A
tuzlu su
B
ayran
C
şekerli su
D
hava
Soru 4
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?
A
Bileşik
B
Homojen karışım,
C
Heterojen karışım.
D
Adi karışım
Soru 5
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?
A
Nem oranı düşürüldüğünde.
B
Sıcaklık arttırılırsa.
C
Çözünenin temas yüzeyi azaltıldığında.
D
Kaşıkla karıştırıldığında.
Soru 6
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?
A
Çöktürme yöntemi
B
Ayrımsal damıtma yöntemi
C
Buharlaştırma yöntemi
D
Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi
Soru 7
İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
A
Çözelti
B
Karışım
C
Element
D
Bileşik
Soru 8
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?
A
Eleme yöntemi
B
Mıknatıs yöntemi
C
Süzme yöntemi
D
Çöktürme yöntemi
Soru 9
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Metal içeren katı çözeltiler.
B
Metal karışımı içeren element çözeltileri.
C
Demir içeren sıvı çözeltiler.
D
Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
Soru 10
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Sıvı çözeltiler, sıvı bir çözücü içermelidir.
B
Çözünen yalnızca sıvıdır.
C
Sudaki canlılar yaşayabilmek için suda çözünmüş hâldeki oksijeni kullanır.
D
Nehir sularında çözünmüş oksijen bulunur.
Soru 11
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
B
Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
C
Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
D
Homojen ve heterojen olmak üzere iki çeşittir.
Soru 12
“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Element – Karışım
B
Bileşik – Çözelti
C
Çözücü – Çözünen
D
Karışım – Bileşik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön