7.Sınıf Mayoz Bölünme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Mayoz Bölünme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
A
sperm, karaciğer hücresi.
B
sperm, yumurta
C
yumurta, sinir hücresi
D
dil hücresi, polen
Soru 2
Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
A
çok sayıda yeni hücre yapmak
B
eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak
C
çok küçük hücreler oluşturmak
D
zararlı genleri oluşturmak
Soru 3
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılması

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?  
A
yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
A
Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması
B
Büyüme,Onarım,gelişme yapması
C
Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
D
Kromozom sayısının yarıya inmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Parça değişimi görülür.
B
Sonucunda dört hücre oluşur.
C
Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
D
Tek aşamadan oluşur.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?  
A
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.
B
Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.
C
Parça değişimi görülmez.
D
Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A
Vücut hücrelerinde görülür.
B
Hayat boyu devam eder.
C
İki aşamadan oluşur.
D
Sonucunda iki hücre oluşur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
B
Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.
C
Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.
D
Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
Soru 9

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
Soru 10

I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III. İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?  
A
I ve III
B
I,II,III ve IV
C
I ve II
D
I,II ve IV
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?
A
Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması
B
Parça değişimi
C
Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi
D
Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
Soru 12
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.
B
Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.
C
Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.
D
Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.
Soru 13
Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?
A
Her hücrede görülmesi
B
Kromozom sayısının yarıya inmesi
C
Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması
D
Hücre sayısının artması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?
A
Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
B
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
C
Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
D
Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
Soru 15
Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?  
A
DNA eşleşmesine
B
Sitoplazma bölünmesine
C
Çeğirdekçik zarının kaybolmasına
D
Crassing-over olayın görülmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön