7.Sınıf Mercekler ve Görüntü Özellikleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Mercekler ve Görüntü Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Cisim odak ile mercek arasında ise görüntü; cismin arkasında, boyu cismin boyundan büyük ve sanaldır.
B
Cisim mercekten odaktan daha uzakta ise görüntü; gerçek ve boyu cismin boyundan küçüktür.
C
Kalın kenarlı mercekte cisim nerede olursa olsun görüntü daima cismin olduğu tarafta odak ile ayna arasında, boyu cismin boyundan küçük ve sanaldır.
D
Merceğin odağında yer alan cismin görüntüsü sonsuzda oluşur.
Soru 2
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili diğer ortama geçerken doğrultu değiştiren ışına ne ad verilir?
A
Giden ışın
B
Kırılan ışın
C
Yansıyan ışın
D
Gelen ışın
Soru 3
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili iki farklı ortam arasında oluşan yüzeye dik çizildiği varsayılan doğruya ne ad verilir?
A
Gelen ışın
B
Normal
C
Asal eksen
D
Kırılan ışın
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması şartlarından birisi değildir?
A
Parlak yüzeyli cisimlerde ışığın kırılarak yön değiştirdiği gözlenir.
B
Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olmalıdır.
C
Işık bir ortamdan diğer ortamın yüzeyine dik olmayan bir açı ile gelmelidir.
D
Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmelidir.
Soru 5
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya merceğin optik noktası denir.
B
Merceklerin tam orta noktasında bulunan noktaya optik merkez denir.
C
Kalın kenarlı mercekler gelen ışığı dağıtır.
D
Merceklere gelen ve kırılan ışınların izlediği yolları belirlemek için merceğin optik merkezinden geçen sanal bir doğru kullanılır.
Soru 6
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili b ir ortamdan farklı bir ortam yüzeyine ulaşan ışına ne denir?
A
Kırılan ışın
B
Gelen ışın
C
Giden ışın
D
Yansıyan ışın
Soru 7
Işığın saydam bir ortamdan diğer saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir?
A
Işığın ışıması
B
Işığın soğurulması
C
Işığın kırılması
D
Işığın yansıması
Soru 8
Yandaki animasyondan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
A
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar kırılarak odak noktasından geçer.
B
İnce kenarlı merceklerde ışık ışınları kırılmadan yoluna devam eder.
C
İnce kenarlı merceklerde kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği tarafta bir noktada birleşir.
D
İnce kenarlı mercekte sağdaki odak noktasından gönderilen ışınlar kırılarak soldaki odak noktasından geçer.
Soru 9
Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlem içerisindedir.
B
Işığın ortam değiştirirken ne kadar kırılacağı ortamların yoğunluk farkına bağlıdır.
C
Ortamların yoğunluk farkı arttıkça kırılma açısı küçülür.
D
Gelen ışının normal ile yaptığı açıya gelme açısı, kırılan ışının normal ile yaptığı açıya ise kırılma açısı denir.
Soru 10
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kenarları kalın, ortası içine doğru çökmüş olan merceklere kalın kenarlı (ıraksak) mercek denir.
B
Bir yüzü düzlem, diğer yüzü küresel veya her iki yüzü de küresel olan saydam cisimlere mercek denir.
C
Kenarları ince, ortası şişkince olan merceklere ince kenarlı (yakınsak) mercek denir.
D
Merceklere gelen ışınlar, merceğe girişte kırılarak bir defa kırılmaya uğrar.
Soru 11
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya ne ad verilir?
A
Odak
B
Tepe
C
Merkez
D
Optik
Soru 12
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kalın kenarlı merceklerden bakıldığında cisimlerin görüntüsü küçük ve düz görülür.
B
Kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar tek bir noktadan geliyormuş gibi kırılır.
C
Kalın kenarlı merceklerde kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği tarafta bir noktada birleşir.
D
Kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön