7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

TEBRİKLER.

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?
A
Fe
B
O2
C
NaCl
D
H2O
Soru 2

I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I ve III
Soru 3
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir şeker molekülüdür.
B
Karbon/oksijen oranı üçtür.
C
On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.
D
Bileşiktir.
Soru 4
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Deterjan
B
Kibrit
C
Cam
D
Gübre
Soru 5
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Helyum – He
B
Bor – B
C
Berilyum – Br
D
Lityum – Li
Soru 6

I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silisyum
B
Azot
C
Karbon
D
Hidrojen
Soru 7
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.
B
Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.
C
Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.
D
Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.
Soru 8
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A
O
B
SO2
C
H2O
D
O2
Soru 9
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Na2SO3 – Sodyum Sülfit
B
KNO3 – Potasyum Nitrat
C
K2CO3 – Potasyum Karbonat
D
AlPO4 – Alüminyum Sülfat
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?
A
Br-
B
NO3-
C
OH-
D
NH4+
Soru 11
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Proton – Çekirdek – İyon
B
Elektron – İyon – Çekirdek
C
Proton – Nötron – Elektron
D
Elektron – Çekirdek – Proton
Soru 12
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.
B
Atomların hepsi aynı değildir.
C
Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.
D
Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.
Soru 13
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Dublet – Oktet
B
Oktel – Dubtel
C
Oktet – Dublet
D
Dubtel – Ok tel
Soru 14
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?
A
John Dalton
B
John Joseph Thomson
C
Ernest Rutherford
D
Democrutis
Soru 15
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Element – Bileşik
B
Bileşik – Element
C
Çekirdek – İyon
D
İyon – Çekirdek
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?
A
NaCl
B
H2O
C
O2
D
Fe
Soru 17
Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?
A
H12 + Fe
B
C6 + O6
C
H2 + O4
D
Na + Cl
Soru 18
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?
A
11
B
17
C
13
D
15
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?
A
O3
B
SO4 -2
C
O2
D
SO2
Soru 20
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.
B
Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.
C
Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.
D
Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön